Yakshagana -- Chandravali Vilasa - 3
Bhagavatharu Dinesh Ammannaya - Maddale Lava kumar Aila - Akshay Kumar Marnad as Chandravali - Rakshith Rai Delampady ,Gurutheja shetty Odiyooru and Kiran bhat as Sakhiyaru - Shrikrishna Leelamrutham (Seve aata) Held at Edneer mutt ,on 9.6.2018...
Yakshagana -- Chandravali vilasa - 2
Bhagavatharu Ravichandra kannadikatte - Chende Chaithanya padyana - Maddale Prashanth shetty vagenadu - Aruva Koragappa shetty as Shri krishna - Prashanth shetty nellyadi as Chandravali - Ananda mudipu & Sandeep j shetty as Sakhiyaru - Held At 'Sar......
Yakshagana -- Chandravali vilasa - 12
Bhagavatharu Padyana Ganapathi bhat - Chende Chaithanya krishna padyana - Maddale Vinaya acharya kadaba - Bantwala Jayarama acharya as Ajji - Rakshith shetty padre as Radhe - Seetharam kumar kateel as Chandagopa - Vishwanatha edneer as Abyasi - Held......
Yakshagana / Chandravali Vilasa / 09
* preethana bittiralareya neere .. Its an Extract of the Yakshagana CHANDRAVALI VILASA held as an Event of the Inauguration of YAKSHADHRUVA PATLA FOUNDATION TRUST (R) MANGALORE, on 14 09 2015 at Saraswathi Sadana, Shri Kshetra Kateel, Mangalore.Chand......
Yakshagana - Chandravali Vilasa - 3
Yakshagana - Chandravali Vilasa held on 15-07-2012 at Ravindra Kalakshetra, Bangalore...
Yakshagana -- Chandravali Vilasa - 8
Bhagavatharu Dinesh Ammannaya - Maddale Krishnaprakash Ulithaya - Lakshman kumar Marakada as Shrikrishna - Balakrishna Maniyani and Mahabaleshwara bhat Bagamandala - Shrikrishna Leelamrutham (Seve aata) Held at Edneer mutt ,on 9.6.2018...
Yakshagana -- Chandravali vilasa - 4
Bhagavatharu Ravichandra kannadikatte - Maddale Vinaya acharya kadaba - Jagannatha shetty perla as Shrikrishna - Seetharam kumar kateel as Sakha - Held at kandavara bayalu kaikamba ,on 22.2.2015...
Yakshagana -- Chandravali vilasa - 5
Bhagavatharu Ravichandra kannadikatte - Maddale Vinaya acharya kadaba - Jagannatha shetty perla as Shrikrishna - Subrahmanya hegde yalaguppa as Chandravali - Held at kandavara bayalu kaikamba ,on 22.2.2015...
Yakshagana -- Chandravali Vilasa - 1
Bhagavatharu Shri Keshavananda bharathi swamiji - Maddale Lava kumar Aila - Kedila Jayaram bhat as Chandravali - Held at Edneer mutt ,on 9.12.2017...
Yakshagana -- Chandravali Vilasa - 6
Bhagavatharu Dinesh Ammannaya - Maddale Lava kumar Aila - Lakshman kumar Marakada as Shrikrishna - Akshay Kumar Marnad as Chandravali - Rakshith Rai Delampady ,Gurutheja shetty Odiyooru and Kiran bhat as Sakhiyaru - Shrikrishna Leelamrutham (Seve aat......
Yakshagana -- Chandravali vilasa - 7
Bhagavatharu Ravichandra kannadikatte - Maddale Chaithanyakrishna padyana - Jayaprakash shetty Permude as Chandagopa - Vasantha Gowda kayarthadka as Shri krishna - Santhosh kumar Hiliyana as Chandravali - Mahesh Maniyani as Ajji - Gangadhara puttur -......
Yakshagana -- Chandravali Vilasa - 7
Bhagavatharu Dinesh Ammannaya - Maddale Lava kumar Aila & Krishnaprakash Ulithaya - Lakshman kumar Marakada as Shrikrishna - Akshay Kumar Marnad as Chandravali - Rakshith Rai Delampady ,Gurutheja shetty Odiyooru and Kiran bhat as Sakhiyaru - Shrikris......
Yakshagana -- Chandravali vilasa - 1
Bhagavatharu Ravichandra kannadikatte - Chende Chaithanya padyana - Maddale Prashanth shetty vagenadu - Aruva Koragappa shetty as Shri krishna - Prashanth shetty nellyadi as Chandravali - Prajwal kumar guruvayanakere ,Ujre Narayana - Held At 'Sara......
Yakshagana -- Chandravali Vilasa - 16
Bhagavatharu Dinesh Ammannaya - Maddale Krishnaprakash Ulithaya - Akshay kumar Marnad as Chandravali - Balakrishna Seethangoli as Radhe (KRISHNA) - Lakshman kumar Marakada as Shrikrishna - Shrikrishna Leelamrutham (Seve aata) Held at Edneer mutt ,on......
Yakshagana -- Chandravali vilasa - 13
Bhagavatharu Padyana Ganapathi bhat - Chende Chaithanya krishna padyana - Maddale Vinaya acharya kadaba - Bantwala Jayarama acharya as Ajji - Rakshith shetty padre as Radhe - Seetharam kumar kateel as Chandagopa - Subrahmanya hegde yalaguppa as Chan......
Yakshagana - Chandravali Vilasa - 4
Yakshagana - Chandravali Vilasa held on 15-07-2012 at Ravindra Kalakshetra, Bangalore...
Yakshagana -- Chandravali Vilasa - 15
Bhagavatharu Dinesh Ammannaya - Maddale Krishnaprakash Ulithaya - Akshay kumar Marnad as Chandravali - Balakrishna Seethangoli as Radhe (KRISHNA) - Shrikrishna Leelamrutham (Seve aata) Held at Edneer mutt ,on 9.6.2018...
Yakshagana / Chandravali Vilasa / 10
* sittu sakammaa .. Its an Extract of the Yakshagana CHANDRAVALI VILASA held as an Event of the Inauguration of YAKSHADHRUVA PATLA FOUNDATION TRUST (R) MANGALORE, on 14 09 2015 at Saraswathi Sadana, Shri Kshetra Kateel, Mangalore.Chandagopa - Seethar......