Visions of ASEAN ตอนที่ 82 : เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) [08-05-2559]
ประชาคมอาเซียน เกิดขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ภายใต้ 3 ประชาคมย่อยที่เรียกว่า 3 เสาหลัก ซึ่งได้แก่ 1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ 3.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และรากฐานที่สำคัญในการส......
Visions of ASEAN ตอนที่ 98 : ห้องเรียนเมียนมาใจกลางกรุง [28-08-2559]
ในย่านช้อปปิ้งชื่อดังใจกลางกรุงเทพมหานคร คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีห้องเรียนที่เหล่าแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา จะมารวมตัวกันทุกวันอาทิตย์ เพื่อเรียนหนังสือ ทั้งเรียนเขียนอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดการทำงาน และเรียนรู้การใช้ชี......
Visions of ASEAN ตอนที่ 85 : สังคม-วัฒนธรรม อาเซียน [29-05-2559]
ชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในเอเชียตะออกเฉียงใต้ ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมที่มีทั้งความเหมือนและแตกต่าง อันเนื่องมาจากการเข้ามาของชนชาตินอกภูมิภาคในอดีต พร้อมเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจในประชาคมอาเซียน กับ อ.อัครพงศ์ ค่ำคูณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดตาม......
Visions of ASEAN ตอนที่ 65 : อาหารอาเซียน | ASEAN Food [10-01-2559]
สัมผัสวัฒนธรรมอาหารของทั้ง 10 ประเทศในอาเซียนโดยไม่ต้องเดินทางไปไกล แต่อยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ร้าน So ASEAN ได้รวบรวมอาหารอาเซียนหลากหลายเมนูสู่คนไทย พร้อมเกร็ดความรู้ในวัฒนธรรมอาหารและวิถีที่เชื่อมโยงกันของชาวอาเซียน โด......
Visions of ASEAN ตอนที่ 70 : ขลุ่ยบ้านลาว [14-02-2559]
ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์ได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติ โดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิปัญญาทางด้านดนตรีนั้นบ่งบอกถึงความเชื่อมโยงระหว่างชนชาติในประชาคมอาเซียน ถนนอิสรภาพ......
Visions of ASEAN ตอนที่ 74 : เปลี่ยนผ่านการเมืองลาว [13-03-2559]
ประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด อย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อกลุ่มคนรุ่นใหม่กำลังก้าวขึ้นมาสู่การเป็นผู้นำประเทศในปี 2016 นี้ ติดตามทิศทางทางการเมือง เศรษฐกิจและแผนพัฒนาปร......
Visions of ASEAN ตอนที่ 92 : ย้อนรอยชาวมอญแห่งกรุงธนบุรี [17-07-2559]
ประเทศไทย เป็นดินแดนซึ่งผู้คนจากต่างเชื้อชาติเข้ามาพำนักอาศัยนับตั้งแต่อดีต และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้ทรงจัดสรรถิ่นที่เพื่อให้คนต่างเชื้อชาติเหล่านั้นได้ลงหลักปักฐานสืบทอดเชื้อสายและศิลปวัฒนธรรมที่พวกเขานำติดตัวมาจวบจนปัจจุบัน......
Visions of ASEAN ตอนที่ 64 : วิสัยทัศน์อาเซียน | ASEAN Vision 2015-2025 [03-01-2559]
ต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ด้วยประเด็นสำคัญๆ แผนพัฒนาและความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียนในอนาคต แบบเข้าใจง่ายและเราอยากให้คุณได้ดู เพื่อรู้ถึงความเป็นไป และเข้าใจในประชาคมอาเซียน โดย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนามติดตาม Visions of ASEAN วันเช้าอาทิ......
Visions of ASEAN ตอนที่ 71 : โอกาสการค้าไทยใน CLMV [21-02-2559]
ก่อนที่จะเปิดประชาคมอาเซียน หลายคนคงคุ้นหูกับคำว่า AEC ซึ่งหมายถึง ASEAN Economic Community หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ประชาคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก ประกอบด้วย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชา......
Visions of ASEAN ตอนที่ 99 : สัมพันธ์ไทย-แรงงานเพื่อนบ้าน [04-09-2559]
ประเทศไทย ยังคงต้องการกำลังสำคัญอย่างแรงงานข้ามชาติ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เพื่อขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจ โดยแรงงานข้ามชาติในไทย 3 สัญชาติหลัก ได้แก่ ลาว,กัมพูชา และเมียนมา ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้แรงงานในไทยมากที่สุด อัพเดทสังคมแรงงานข้ามชาติในไทยและชมกิจก......
Visions of ASEAN ตอนที่ 110 : จุดเปลี่ยนสหรัฐฯ ผู้จัดระเบียบโลก [25-12-2559]
Visions of ASEAN พาไปจับตาดูความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกา ในยุคของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับบทวิเคราะห์ถึงบทบาทที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในฐานะผู้จัดระเบียบโลกภายใต้ ฉันทามติวอชิงตัน หรือ Washington Consensus มาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ จนถึงการประกาศ......
Visions of ASEAN ตอนที่ 66 : ถิ่นฐาน อาเซียน [17-01-2559]
หลังประชาคมอาเซียนเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ประเด็นสำคัญนอกจากประเด็นเศรษฐกิจที่เราได้ให้ความสำคัญกันมาโดยตลอดแล้ว ประเด็นด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงที่ทำให้ชาวอาเซียนผูกพันและมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันในหลายประเทศ......
Visions of ASEAN ตอนที่ 89 : ธุรกิจโต๊ะจีนนครปฐม ไปอาเซียน [26-06-2559]
ประชาคมอาเซียน พื้นที่แห่งโอกาสของผู้ประกอบการที่มองหาช่องทางขยายธุรกิจสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และอีกหนึ่งธุรกิจที่หลายคนคงเคยใช้บริการกันมาแล้วก็คือ ธุรกิจโต๊ะจีน ซึ่งวันนี้ไม่ได้ให้บริการแค่เฉพาะภายในประเทศ แต่ยังขยายพื้นที่ให้บริการไปถึงประเทศเพื่อนบ้......
Visions of ASEAN ตอนที่ 78 : ตลาดพม่า ณ ขอบกรุง [10-04-2559]
เราคงคุ้นตากับชาวเมียนมา หรือชาวพม่าที่เข้ามาทำงานในไทย แม้พวกเค้าอาจจะไม่คุ้นเคยกับการจากบ้านมาอยู่ต่างถิ่นต่างที่ แต่สำหรับชาวพม่าที่เข้ามาใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมืองก็มีแหล่งซื้อ แหล่งกิน ยามที่พวกเค้าคิดถึงบ้าน หรือคิดถึงวิถีดั้งเดิมของพวกเค้าเช่นก......
Visions of ASEAN ตอนที่ 68 : ทับทิมพม่า | Burmese Ruby [31-01-2559]
หลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า ทับทิมสยาม ซึ่งเป็นอัญมณีสีแดงที่งดงามและมีชื่อเสียงระดับโลก แต่สถานการณ์ปัจจุบัน ทับทิมสยาม ลดปริมาณจนแทบไม่หลงเหลือ ทับทิมพม่า ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความงดงามเช่นกันและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกสูง และยังคงมีแหล่งทับทิมในหลายเมือ......
Visions of ASEAN ตอนที่ 91 : Brexit ผลกระทบไทย-อาเซียน [10-07-2559]
ประชาคมอาเซียน คือการรวมตัวกันของสมาชิก 10 ประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพความมั่นคงและความร่วมมือในด้านต่างๆ หลายประเทศของโลกก็มีการรวมตัวในภูมิภาค เพื่อความร่วมมือในลักษณะเดียวกัน เช่น สหภาพยุโรป หรือ European Union ( EU ) และประเด็นที่มีการพูดถึงมากที่สุ......
Visions of ASEAN ตอนที่ 100 : เลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ กับผลกระทบต่ออาเซียน [11-09-2559]
สหรัฐอเมริกาขึ้นชื่อว่าเป็นมหาอำนาจของโลก และสหรัฐฯ ภายใต้การนำของ บารัค โอบาม่า นั้นมีความพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงอาเซียนมากขึ้น เพื่อสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนแต่อีกไม่นานก็จะถึงช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดี......
Visions of ASEAN ตอนที่ 112 : ย้อนรอยชาวชวาใจกลางบางกอก 1 [08-01-2560]
Visions of ASEAN พาไปย้อนรอยชุมชนเก่าชาวชวาที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ชมสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองหลวง และความสัมพันธ์ระหว่างลูกหลานชาวชวากับชาวอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิลำเนาเดียว......
Visions of ASEAN ตอนที่ 118 : RCEP ความหวังใหม่สู่ตลาดใหญ่ของโลก [05-03-2560]
ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปัจจุบันมีประชากรรวมกันกว่า 625 ล้านคน นอกจากนี้ พันธมิตรนอกภูมิภาค ได้แก่ จีน, ญี่ปุ่น,เกาหลี, อินเดีย, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือที่เรียกว่า อาเซียน+6 ยังพร้อมก้าวไปกับอาเซียนส......
Visions of ASEAN ตอนที่ 67 : ผ้าไหมบ้านครัว | Ban Krua Thai Silk [24-01-2559]
Visions of ASEAN ตามรอยบรรพบุรุษชุมชนบ้านครัว ชาวจาม หรือ แขกจามจากเขมร พลัดถิ่นสู่ใจกลางพระนครกว่า 200 ปี กับวิถีแห่งผืนผ้า ที่นำพาชาวตะวันตกผู้หลงไหลในแพรพรรณ เข้ามาพัฒนาผ้าไหมบ้านครัวจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในนาม "จิม ทอมป์สัน"ติดตามรายการ Visions o......