[Vietsub][Kara][170622]: Meo Meo Tinh Chi Vũ
BGM: 喵星人与熊孩子 - JoviBiểu diễn: Binh đoàn 《 Run rẩy đi, A Bộ 》Trans: X || Time & Typeset: G || Encode: ShinRinnyBrought to you by Miêu Tinh Cầu SubteamPlease do not reup, just share with full credit...
029 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
http://www.youtube.com/watch?v=drm6Ij...link download:https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5......
[Vietsub + Kara] Hai chúng ta - Winky Thi
https://www.facebook.com/hoinhungnguo...Bài hát: Hai chúng ta (我们俩)Lời: Trương Doanh (张莹)Nhạc/ Hát gốc: Quách Đỉnh (郭頂)Cover: Winky Thi (Winky诗)------Trans: ViieTime: Hồ Ly RùaDes: Phong Linh5sing: http://5sing.kugou.com/fc/9448598.html...
019 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
link download:https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5......
058 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
link playlist:http://www.youtube.com/watch?v=drm6Ij...link download:Tập 1 : https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...Tập 2:https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5...Tãp 3:https://www.dropbox.com/sh/t1v8nzw72q......
041 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
http://www.youtube.com/watch?v=drm6Ij...link download:https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5......
040 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
http://www.youtube.com/watch?v=drm6Ij...link download:https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5......
044 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
neu ko nghe dc thi hay nghe theo link back uphttp://youtu.be/HByi6OGFX48link playlist:http://www.youtube.com/watch?v=drm6Ij...link download:https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5......
024 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
http://www.youtube.com/watch?v=drm6Ij...link download:https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5......
033 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
http://www.youtube.com/watch?v=drm6Ij...link download:https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5......
055 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
link playlist:http://www.youtube.com/watch?v=drm6Ij...link download:Tập 1 : https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...Tập 2:https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5...Tãp 3:https://www.dropbox.com/sh/t1v8nzw72q......
045 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
neu ko nghe dc thi hay nghe theo link back uphttp://youtu.be/HByi6OGFX48link playlist:http://www.youtube.com/watch?v=drm6Ij...link download:https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5......
022 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
link download:https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5......
057 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
link playlist:http://www.youtube.com/watch?v=drm6Ij...link download:Tập 1 : https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...Tập 2:https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5...Tãp 3:https://www.dropbox.com/sh/t1v8nzw72q......
053 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
link playlist:http://www.youtube.com/watch?v=drm6Ij...link download:Tập 1 : https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...Tập 2:https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5...Tãp 3:https://www.dropbox.com/sh/t1v8nzw72q......
035 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
http://www.youtube.com/watch?v=drm6Ij...link download:https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5......
048 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
neu ko nghe dc thi hay nghe theo link back uphttp://youtu.be/HByi6OGFX48link playlist:http://www.youtube.com/watch?v=drm6Ij...link download:https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5......
036 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
http://www.youtube.com/watch?v=drm6Ij...link download:https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5......
043 - Yeu Nham Chi Hai Duoc Nham Em Gai
link playlist:http://www.youtube.com/watch?v=drm6Ij...link download:https://www.dropbox.com/sh/ldgjlcr7uk...https://www.dropbox.com/sh/luyy0r2km5......