dich can kinh thieu lam 2/15
dịch cân kinh thiếu lâm 12 thức thế tiếp theo môn này mục đích tăng sức khoẻ gân cho người không bệnh....
dich can kinh thieu lam part2
dich can kinh thieu lam 12 thuc mua lien tuc phan 2...
Thieu Lam Tu - Tay Tuy Kinh
Câu chuyện diễn ra vào đầu thời Tống, trên giang hồ lưu truyền về pho bí kíp võ công của Thiếu Lâm phái. "Tương truyền rằng Tẩy Tủy Kinh được Bồ Đề Đạt Ma cất dấu tại Thung Lũng Rồng trên dãy Tung Sơn. Thung lũng Rồng là nơi giao thoa của trời đất đư......