Suy Niem Loi Chua 20 Thang 4 Nam 2018
Nhờ tôi mà được sống (20.4.2018 – Thứ sáu Tuần 3 Phục sinh - Friday of the Third Week of Easter)Nhờ tôi mà được sốngLời Chúa: Ga 6, 52-59Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta đư......
Suy Niem Loi Chua 26 Thang 8 Nam 2017
Là anh em với nhau (26.8.2017 – Thứ bảy Tuần 20 Thường niên - Saturday of the Twentieth Week in Ordinary Time)Là anh em với nhauLời Chúa: Mt 23, 1-12Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người pharisêu ngồ......
Suy Niem Loi Chua 10 Thang 4 Nam 2018
Ai tin được sống muôn đời (10.4.2018 – Thứ ba Tuần 2 Phục sinh - Tuesday of the Second Week of Easter)Ai tin được sống muôn đờiLời Chúa: Ga 3, 7b-15Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng:“Các ông cần phải được sinh ra từ trên. Gió muốn thổi đâu......
Suy Niem Loi Chua 12 Thang 4 Nam 2018
Đấng từ trên cao mà đến (12.4.2018 – Thứ năm Tuần 2 Phục sinh - Thursday of the Second Week of Easter)Đấng từ trên cao mà đếnLời Chúa: Ga 3, 31-36Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ......
Suy Niem Loi Chua 24 Thang 4 Nam 2018
Không ai cướp được chúng (24.4.2018 – Thứ ba Tuần 4 Phục sinh - Tuesday of the Fourth Week of Easter)Không ai cướp được chúngLời Chúa: Ga 10, 22-30Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại......
Suy Niem Loi Chua 25 Thang 4 Nam 2018
Loan báo Tin Mừng (25.4.2018 – Thứ tư: Thánh Marcô, tác giả Sách Tin Mừng - Feast of Saint Mark, evangelist)Loan báo Tin MừngLời Chúa: Mc 16, 15-20Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo......
Suy Niem Loi Chua 3 Thang 5 Nam 2018
Làm những việc lớn hơn nữa (3.5.2018 – Thứ năm: Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, tông đồ - Feast of Saints Philip and James, Apostles)Làm những việc lớn hơn nữaLời Chúa: Ga 14, 6-14Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính Thầy là con đường,......
Suy Niem Loi Chua 12 Thang 5 Nam 2018
Chúa Cha yêu mến anh em (12.5.2018 – Thứ bảy Tuần 6 Phục sinh- Saturday of the Sixth Week of Easter)Chúa Cha yêu mến anh emLời Chúa: Ga 16, 23b-28Khi ấy, Đức Giêu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Ngư......
Suy Niem Loi Chua 1 Thang 7 Nam 2017
Từ phương đông phương Tây (1.7.2017 – Thứ bảy Tuần 12 Thường niên)Từ phương đông phương TâyLời Chúa: Mt 8, 5-17Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt......
Suy Niem Loi Chua 11 Thang 4 Nam 2017
Trời đã tối (11.4.2017 – Thứ ba Tuần Thánh - Tuesday of Holy Week)Trời đã tốiLời Chúa: Ga 13, 21-33.36-38Khi ấy, Ðức Giêsu tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ nhìn nhau,......
Suy Niem Loi Chua 1 Thang 4 Nam 2018
ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN (1.4.2018 – Chúa nhật Phục sinh, Năm B - Easter Sunday - The Resurrection of the Lord)ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TINLời Chúa: Ga 20, 1-9Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã......
Suy Niem Loi Chua 3 Thang 9 Nam 2017
NẾU ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI (3.9.2017 – Chúa nhật 22 Thường niên, Năm A - Twenty-second Sunday in Ordinary Time)NẾU ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚILời Chúa: Mt 16, 21-27Từ lúc đó, Ðức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau......
Suy Niem Loi Chua 10 Thang 5 Nam 2018
Nỗi buồn trở thành niềm vui (10.5.2018 – Thứ năm Tuần 6 Phục sinh - Thursday of the Sixth Week of Easter)Nỗi buồn trở thành niềm vuiLời Chúa: Ga 16, 16-20Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi......
Suy Niem Loi Chua 19 Thang 3 Nam 2018
Đặt tên cho con trẻ (19.3.2018 – Thứ hai: Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria - Solemnity of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary)Đặt tên cho con trẻLời Chúa: Mt 1, 16.18-21.24aGiacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Ðức Giêsu cũng......
Suy Niem Loi Chua 2 Thang 11 Nam 2017
Sao Ngài bỏ rơi con? (2.11.2017 – Thứ năm: Cầu cho các tín hữu đã qua đời - The Commemoration of All the Faithful Departed (All Souls))Sao Ngài bỏ rơi con?Lời Chúa: Mc 15, 33-39Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào......
Suy Niem Loi Chua 27 Thang 9 Nam 2017
Đừng mang gì (27.9.2017 – Thứ tư Tuần 25 Thường niên - Memorial of Saint Vincent de Paul, Priest)Đừng mang gìLời Chúa: Lc 9, 1-6Khi ấy, Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tậ......
Suy Niem Loi Chua 14 Thang 10 Nam 2017
Phúc thay lòng dạ (14.10.2017 – Thứ bảy Tuần 27 Thường niên - Saturday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time)Phúc thay lòng dạLời Chúa: Lc 11, 27-28Khi Ðức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “P......
Suy Niem Loi Chua 3 Thang 10 Nam 2017
Nhất quyết lên Giêrusalem (3.10.2017 – Thứ ba Tuần 26 Thường niên - Tuesday of the Twenty-sixth Week in Ordinary Time)Nhất quyết lên GiêrusalemLời Chúa: Lc 9, 51-56Khi đã tới ngày Ðức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Ngườ......
Suy Niem Loi Chua 9 Thang 4 Nam 2018
Tôi là nữ tỳ của Chúa (9.4.2018 – Thứ hai: Lễ Truyền tin - Solemnity of the Annunciation of the Lord)Tôi là nữ tỳ của ChúaLời Chúa: Lc 1, 26-38Khi ấy, Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính......
Suy Niem Loi Chua 7 Thang 5 Nam 2018
Làm chứng về Thầy (7.5.2018 – Thứ hai Tuần 6 Phục sinh - Monday of the Sixth Week of Easter)Làm chứng về ThầyLời Chúa: Ga 15,26 – 16,4aKhi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Ch......