STRATEJİK YÖNETİM II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1
Küreselleşmenin ne olduğunu, küreselleşmeyi sürükleyen güçleri ve küreselleşme sonucu ortaya çıkan stratejik fırsatları açıklayabileceksiniz.Küresel strateji izlemenin yararlarını sıralayabileceksiniz.Uluslararasılaşma derecelerine göre sektörleri sı......
STRATEJİK YÖNETİM II - Ünite 1 Konu Anlatımı 1
Üst yönetim stratejisinin anlam ve önemini açıklayabileceksiniz.İşletme üst yönetiminin stratejik kararlarının alınmasında temel stratejileri ifade edebileceksiniz.İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesi ve rekabet üstünlüğü sağlaması ile il......
STRATEJİK YÖNETİM II - Ünite 6 Konu Anlatımı 1
Strateji değerlendirmeyi açıklayabileceksiniz.Strateji değerlendirme sürecini tanımlayabileceksiniz.Kurumsal karneyi tanımlayabileceksiniz.Strateji denetimini açıklayabileceksiniz....
STRATEJİK YÖNETİM II - Ünite 8 Konu Anlatımı 1
Sosyal sorumluluk kavramını ve işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyet konularını belirlerken göz önünde bulundurdukları sınırlılıkları açıklayabileceksiniz.Sosyal sorumluluk alanlarını açıklayabileceksiniz.İşletmelerde sosyal sorumluluk stratejileri......
STRATEJİK YÖNETİM II - Ünite 3 Konu Anlatımı 1
İşlevsel stratejiler kavramının anlamı ve önemini ifade edebileceksiniz.İşlevsel stratejileri özetleyebileceksiniz.Pazarlama, finans, üretim, insan kaynakları, AR-GE stratejilerini açıklayabileceksiniz.İşlevsel stratejilerin uygulanmasında dikkat edi......
STRATEJİK YÖNETİM II - Ünite 2 Konu Anlatımı 1
Değişen rekabet ortamının işletmeler üzerindeki etkilerini açıklayabileceksiniz.Rekabet ve rekabet ile ilişkili temel kavramları tanımlayabileceksiniz.Strateji belirlemede yararlanılan rekabetçi güçler modelini açıklayabileceksinizRekabet stratejiler......
STRATEJİK YÖNETİM II - Ünite 7 Konu Anlatımı 1
Stratejik yönetim seviyeleri içinde kurumsal yönetişimin yerini betimleyebileceksiniz.Kurumsal yönetişim kavramını açıklayabileceksiniz.Kurumsal yönetişimi öne çıkartan gelişmeleri açıklayabileceksiniz.Kurumsal yönetişimin amaçları ve faydalarını bet......
STRATEJİK YÖNETİM II - Ünite 5 Konu Anlatımı 1
Strateji uygulamasını tanımlayabileceksiniz. Strateji uygulama modeli ve değişkenlerini açıklayabileceksiniz.Strateji uygulaması kaynak dağılımını ifade edebileceksiniz.Strateji uygulamasındaki yapı ve sistemlerin rolünü açıklayabileceksiniz....
Parabol Konu Anlatm
makbaş HOCA İLE PARABOL konu anlatımı..instaram: @makbashoca...
STRATEJİK YÖNETİM I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1
Dış çevre analizi kavramını açıklayabileceksiniz. Örgütleri etkileyen temel dış çevre faktörlerini sıralayabileceksiniz. Dış çevreden bilgi toplama yöntemlerini açıklayabilecek. Dış çevre analizinde tahmin araç ve yöntemlerini özetleyebileceksiniz....
STRATEJİK YÖNETİM - Ünite 4 Konu Anlatımı 3
İşletmelerin uygulayabilecekleri farklı stratejileri hiyerarşik açıdan sınışandırabileceksiniz.İşletmelerin uluslararası pazarlarda uygulayabilecekleri büyüme stratejilerini listeleyebileceksiniz.Şirket düzeyinde uygulanabilecek strateji türlerini aç......
STRATEJİK YÖNETİM - Ünite 5 Konu Anlatımı 1
Yenilik ve bilgi -iletişim teknolojileri stratejilerinin önemini açıklayabileceksiniz.Ürün ve pazar faaliyeti bağlamında yenilik türlerini sıralayabileceksiniz.İşletmelerin stratejik yönetim açısından bilgi-iletişim teknolojileri etkileşimlerini tart......
STRATEJİK YÖNETİM - Ünite 1 Konu Anlatımı 1
Stratejik yönetim kavramını ve ilişkili ana kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Stratejik yönetim ekibinin üyelerini sıralayabileceksiniz. Stratejik yönetimin karakteristiklerini özetleyebileceksiniz. Stratejik yönetimin amacını açıklayabileceksiniz.......
STRATEJİK YÖNETİM - Ünite 3 Konu Anlatımı 1
Stratejik niyet ve stratejik amaçları hiyerarşik olarak sıralayabileceksiniz.Vizyon, misyon, amaç, hedef, strateji, plan ve bütçe kavramlarını birbirleriyle karşılaştırabileceksiniz.Vizyon ile misyonun farkını açıklayabileceksiniz. Vizyon, misyon, am......
STRATEJİK YÖNETİM - Ünite 7 Konu Anlatımı 1
Strateji oluşturma ile strateji uygulama arasındaki ilişkiyi açıklayabileceksiniz. Stratejilerin uygulanmasında örgütsel amaçların ve politikaların yerini ve önemini tartışabileceksiniz. Örgütsel yapı ile stratejilerin uygulamasındaki uyumu tartışabi......
STRATEJİK YÖNETİM - Ünite 2 Konu Anlatımı 1
Stratejik analizin kapsamını açıklayabileceksiniz.Dış çevre analizinin kategorilerini sıralayabileceksiniz.Dış çevreyi analiz etme süreçlerini açıklayabileceksiniz.Rekabet yaklaşımlarını ve rekabeti yönlendiren faktörleri açıklayabileceksiniz.Sektörl......
STRATEJİK YÖNETİM - Ünite 3 Konu Anlatımı 1
Stratejik niyet ve stratejik amaçları hiyerarşik olarak sıralayabileceksiniz.Vizyon, misyon, amaç, hedef, strateji, plan ve bütçe kavramlarını birbirleriyle karşılaştırabileceksiniz.Vizyon ile misyonun farkını açıklayabileceksiniz. Vizyon, misyon, am......
STRATEJİK YÖNETİM I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1
Stratejik yönetimin bugünün dinamik çevresinde niçin yaşamsal hale geldiğini açıklayabileceksiniz. Stratejik yönetimin evrimini izleyebileceksiniz.Stratejik yönetimde liderliğin önemini açıklayabileceksiniz.Stratejik yönetimin faydalarını sıralayabil......
STRATEJİK YÖNETİM - Ünite 1 Konu Anlatımı 2
Stratejik yönetim kavramını ve ilişkili ana kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Stratejik yönetim ekibinin üyelerini sıralayabileceksiniz. Stratejik yönetimin karakteristiklerini özetleyebileceksiniz. Stratejik yönetimin amacını açıklayabileceksiniz.......
STRATEJİK YÖNETİM - Ünite 6 Konu Anlatımı 1
Alternatif stratejilerin formüle edilmesindeki yöntemleri açıklayabileceksiniz. Stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan ölçütleri sıralayabileceksiniz.Stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan yöntemleri açıklayabileceksiniz. Stratejilerin......