Shk. N. Kishki, Mjuwe Mtu Alieihama Qur'an Tukufu. ( 2016 ).
Asalamu Aleikum Warahmatullahi Wabarakatu, Hii ni kwa Ummah wa kiisilamu kuzingatia jee maneno haya ni kweli? Ni hasara kwa waisilamu wanao puza Al Qur'an....