Trai Tim Be Bong Phan 1 _ Tap 4b
Trai Tim Be Bong Phan 1 _ Tap 4b...
Trai Tim Kieu Hanh Tap 57 Phan 2
"Trái tim kiêu hãnh" là bộ phim truyền hình dài tập, dự kiến gồm 2 phần( phần 1, 45 tập, phần 2 , 30 tập), Đạo diễn Nguyễn Quốc Tuấn, Tác giả kịch bản Nguyễn Quốc Tuấn và Quỳnh Trang, Giám đốc sản xuất NSUT Vương Đức- Phan Đình Thanh, Biên tập NSUT V......
Trai Tim Be Bong Phan 1 _ Tap 2c
Trai Tim Be Bong Phan 1 _ Tap 2c...
Trai Tim Kieu Hanh Tap 51 Phan 2
"Trái tim kiêu hãnh" là bộ phim truyền hình dài tập, dự kiến gồm 2 phần( phần 1, 45 tập, phần 2 , 30 tập), Đạo diễn Nguyễn Quốc Tuấn, Tác giả kịch bản Nguyễn Quốc Tuấn và Quỳnh Trang, Giám đốc sản xuất NSUT Vương Đức- Phan Đình Thanh, Biên tập NSUT V......