Qaib NC Duke
Description...
Qaib NC Plucker
7 month old Qaib NC Plucker. This bird belongs to my buddy KOU. Was given as a gift....
qaib dob vs qaib nc - YouTube
qaib sib ncaws, qaib keej, noj dej 3, cheeb cheej vaj, pob tsuas xyooj...
NC pob qaib daj
Underwing plucker nc qaib daj...
Nc Qaib Dajx 10g
First bird is the fatherTwo young stag are offspring 5 month Gonna be big bird 8 lb Bob n weave, sin,pluck, rib hitter...