PS Ngo Thong Tung Kinh Vo Luong Tho-Sydney
Trich mp3 trong www.daotrangkhonggian.com...
TUNG KINH VO LUONG THO moi -PHAP SU NGO THONG
Tung nhanh 1h00p08g - T08 -2015...
PS Ngo Thong Giang Kinh Vo Luong Tho tai Chua Bat Nha Toronto Canada 2016 ( phan 4 )
Phap su Ngo Thong Tinh Tong Hoc Hoi Hoa Ky Sang Canada Huong dan Khoa tu tinh Do va Thuyet Giang BO Chu Giai "Phat Thuyet Dai Thua Vo Luong Tho Trang Nghiem Thanh tinh Binh Dang Giac Kinh" tai chua Bat Nha Trong 3 ngay tu 28/10/2016 den 30/10/2016. K......
PS Ngo Thong Giang Kinh Vo Luong Tho tai Chua Bat Nha Toronto Canada 2016 ( phan 1 )
DescriptionPhap su Ngo Thong Tinh Tong Hoc Hoi Hoa Ky Sang Canada Huong dan Khoa tu tinh Do va Thuyet Giang BO Chu Giai "Phat Thuyet Dai Thua Vo Luong Tho Trang Nghiem Thanh tinh Binh Dang Giac Kinh" tai chua Bat Nha Trong 3 ngay tu 28/10/2016 den 30......
PS Ngo Thong Giang Kinh Vo Luong Tho tai Chua Bat Nha Toronto Canada 2016 ( phan 3 )
Phap su Ngo Thong Tinh Tong Hoc Hoi Hoa Ky Sang Canada Huong dan Khoa tu tinh Do va Thuyet Giang BO Chu Giai "Phat Thuyet Dai Thua Vo Luong Tho Trang Nghiem Thanh tinh Binh Dang Giac Kinh" tai chua Bat Nha Trong 3 ngay tu 28/10/2016 den 30/10/2016. K......
Kinh Quan Vo Luong Tho
Kinh Quan Vo Luong Tho...
PS Ngo Thong Giang Kinh Vo luongTho tai Chua Bat Nha Toronto Canada 2016 ( phan 2 )
Phap su Ngo Thong Tinh Tong Hoc Hoi Hoa Ky Sang Canada Huong dan Khoa tu tinh Do va Thuyet Giang BO Chu Giai "Phat Thuyet Dai Thua Vo Luong Tho Trang Nghiem Thanh tinh Binh Dang Giac Kinh" tai chua Bat Nha Trong 3 ngay tu 28/10/2016 den 30/10/2016. K......
ps tinh khong thuyet giang
TẤT CẢ VÌ MỤC ĐÍCH KHUYÊN NGƯỜI NÊN NIỆM PHẬT ! (kho ảnh phật giáo, phật giáo hòa hảo, kinh tạng hoặc thần chú, thơ, kệ, khuyên người niệm phật video, backroad, thiên chúa giáo, tin lành....v..vhttps://www.flickr.com/photos/1549307...https://www.flic......
05 21 nguyen thu 18 19 20 kinh vo luong tho dvd4 trung thuy montreal canada
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư Chương trình phóng sanh các tỉnh trong và ngoài nước của sa môn Thích Giác Nhàn.Lịch giản......
cong duc tung kinh vo luong tho niem phat tai npd hongkong
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sưwebsite Phật giáo, có các bài giảng pháp chất lượng cao HD, video Pháp sư Tịnh Không, sa m......
PS Ngo Thong ve Uc 2014
Đương tự đoan tâm, Đương tự đoan thân, Nhĩ mục khẩu tỷ, Giai đương tự đoan, Thân tâm tịnh khiết, Dữ thiện tương ưng, Vật tuỳ thị dục, Bất phạm chư ác....