Prof. Dr. Alaaddin Başar - Kader Dersleri - Bölüm 2
Nur Penceresi - Daha Fazlası İçin:╚►https://www.facebook.com/NurPenceresi...╚►https://www.nurpenceresi.com/İnsan Neden Günahlarından Mesuldur, İyilikleriyle İftihar Edemez?İnsan, seyyiâtından tamamen mes'uldür. Çünkü seyyiâtı isteyen odur. Seyyiât, t......
Prof. Dr. Alaaddin Başar - Kader Dersleri - Bölüm 6
Nur Penceresi - Daha Fazlası İçin:╚►https://www.facebook.com/NurPenceresi...╚►https://www.nurpenceresi.com/Allah'ın külli iradesinin, bizim cüzi irademizle bağlantısı nedir?YEDİNCİSİ: İrade-i cüz'iye-i insaniye ve cüz-ü ihtiyariyesi, çendan zayıftır,......
Prof. Dr. Alaaddin Başar - Kader Dersleri - Bölüm 1
Nur Penceresi - Daha Fazlası İçin:╚►https://www.facebook.com/NurPenceresi...╚►https://www.nurpenceresi.com/Kader ve Cüz-i İhtiyarinin Tanımı ve MahiyetiKader ve cüz-ü ihtiyarî, İslâmiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren, hâlî ve vicdanî bir iman......
Prof. Dr. Alaaddin BAŞAR - Dördüncü Şua Dersleri - Birinci bölüm
Nur Penceresi - Daha Fazlası İçin:╚►https://www.facebook.com/NurPenceresi...╚►https://www.nurpenceresi.com/...
Prof. Dr. Şener Dilek-Mesnevi-i Nuriye-Zerre-İnsanı Dalalete Atan Kaderin Takdirini Görmemesidir
Risale-i Nur DersleriYeni videolardan haberdar olmak için ABONE olun......
Prof. Dr. Şener Dilek -Mesnevi-i Nuriye - Zerre - Sh182 - İnsan Rabbinden Nasıl Gaflet Edebilir
Risale-i Nur DersleriYeni videolardan haberdar olmak için ABONE olun...İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsan, hikmet ile yapılmış bir masnudur. Ve Sâni'in gayet hakîm olduğuna, yaptığı vuzuh-u delalet ile sanki mücessem bir hikmet-i nakkaşedir. Tecessüd etmiş bi......
Prof. Dr. Alaaddin BAŞAR - Otuz Üçüncü Söz Dersleri 9. Bölüm
Nur Penceresi - Daha Fazlası İçin:╚►https://www.facebook.com/NurPenceresi...╚►https://www.nurpenceresi.com/...