การสร้างกราฟในโปรแกรม Powerpoint 2013 วิธีการทำกราฟหรือสร้างกราฟในโปรแกรม Powerpoint 2013
การสร้างกราฟในโปรแกรม Powerpoint 2013 วิธีการทำกราฟหรือสร้างกราฟในโปรแกรม Powerpoint 2013 เป็นวิดีโอที่จะมาแนะนำถึงวิธีการสร้างกราฟในโปรแกรม Powerpoint 2013 ท่านจะสามารถทำกราฟหรือสร้างกราฟในโปรแกรม Powerpoint 2013 ได้ ลองทำดูครับ...
PowerPoint 2013 Training - Creating a Presentation - Part 2 - PowerPoint 2013 Tutorial
Get my free 3 hour course for PowerPoint 2013 course. Get 19 training videos to help you learn MS PowerPoint 2013. Click here to get the free course: https://simonsezit.leadpages.net/free...During this PowerPoint 2013 tutorial, we'll continue with s......
PowerPoint 2013 Tutorial - INTRODUCTION #microsoft powerpoint 2013
For Govt. Exam Prep Visit :- http://kicx.in/Visit our site www.aasaanhaina.comThis overview of PowerPoint 2010 illustrates the basic steps required to build your presentations. You will learn how to create slide content, add images, format the slide......
Memulai PowerPoint 2013 - Penggunaan PowerPoint
Dalam video tutorial ini akan dipaparkan tentang cara untuk memulai membuat sebuah slide presentasi dengan Microsoft PowerPoint 2013.Video ini bersumber dari video yang dibuat dan dipublikasikan oleh tim Microsoft Office di web official Microsoft Off......
PowerPoint Speedart Compilation! (Microsoft PowerPoint 2013) | PowerPoint Pro
You can see the tutorials of these icons in this link :D:https://www.youtube.com/playlist?list...You can contact me at!https://www.facebook.com/sadman.sadik...https://bd.linkedin.com/in/sadmansadikFacebook Page: https://www.facebook.com/PowerpointPro......
Curso PowerPoint 2013. Introducción. Vídeo 2
En este vídeo vemos un ejemplo de presentación de PowerPoint. También vemos las partes más importantes de la interfaz del programa.Para más cursos, ejercicios y manuales visita: http://www.pildorasinformaticas.com...
PowerPoint 2013 Chpt 2 SAM Project
Creating the project from SAM Chapter 2 PowerPoint 2013....
Handleiding PowerPoint 2013
Dit filmpje legt uit hoe je als beginner met PowerPoint 2013 kan werken....
Microsoft Powerpoint 2013 | Corso in HD | Lezione 2 | Personalizzare Powerpoint
Microsoft Powerpoint 2013 - di Franco Iacovelli--- http://goo.gl/kKW8K0*** INTRODUZIONE DEL CORSO ***Ciao sono Franco Iacovelli, Microsoft Certified Trainer con oltre 23 anni di esperienza nella formazione presso enti e aziende, e oggi ti spiego cos......
Belajar PowerPoint 2013
Belajar PowerPoint 2013 bersama Eko Purwantodengan materi:1.Pengenalan ruang kerja powerpoint2.Membuat konsep presentasi3.Mengelola gambar4.Pemilihan font5.Layout presentasi6.Animasi presentasi7.Tips penyajian presentasi...
การแทรกวีดีโอใน PowerPoint 2013
การแทรกวีดีโอใน PowerPoint 2013 โปรแกรม QuickTime Player https://drive.google.com/file/d/0B4Tk......
PowerPoint 2013 for Beginners Part 2: What's New in PowerPoint 2013
Get my free 3 hour PowerPoint 2013 course: https://simonsezit.leadpages.net/free...Get 19 training videos to help you learn MS PowerPoint 2013.In this video, we will look at some of the new features of PowerPoint 2013, including the interface that ha......
PowerPoint 2013: Lists
In this video, you’ll learn more about working with lists in PowerPoint 2013. Visit https://www.gcflearnfree.org/powerpoi... for our text-based lesson.This video includes information on:• Modifying numbered lists• Modifying the list's appearance• Cus......
การใส่ภาพพื้นหลัง powerpoint 2013
การใส่ภาพพื้นหลังให้กับสไลด์...
PowerPoint 2013 -harjoitus
Tässä videossa tehdään perusharjoitus, jossa käydään läpi joitakin keskeisiä PowerPointin toimintoja. Harjoituksen pohjana on Annikki Hyppösen teoksessa "PowerPoint 2013 Pikaopas" (Doscendo 2013) oleva harjoitus sivulla 75. (Markus Aalto, Oamk Teknii......
PowerPoint 2013 Training - Using Presenter View - PowerPoint 2013 Tutorial
Get my free 3 hour course for PowerPoint 2013 course. Get 19 training videos to help you learn MS PowerPoint 2013. Click here to get the free course: https://simonsezit.leadpages.net/free...During this PowerPoint 2013 tutorial, discover how you can......