Pary We Beqadra by shahzad iqbal Wedding Dance Mehfil Mujra Bharpur 2018
Pary We Beqadra by shahzad iqbal Wedding Dance Mehfil Mujra 2018..2018..Very Nice & Beautiful Video Song, Pakistani, Seraiki, Punjabi, Hindko, Pashto, Urdu, Cultural, Folk, Song All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malan......
Menda Ranjhna by shahzad iqbal Wedding Dance Mehfil Mujra Bharpur 2018
Menda Ranjhna by shahzad iqbal Wedding Dance Mehfil Mujra Bharpur 2018..Very Nice & Beautiful Video Song, Pakistani, Seraiki, Punjabi, Hindko, Pashto, Urdu, Cultural, Folk, Song All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malan......
Na Lain Way by shahzad iqbal Wedding Dance Mehfil Mujra Bharpur 2018
Na Lain Way by shahzad iqbal Wedding Dance Mehfil Mujra Bharpur 2018...Very Nice & Beautiful Video Song, Pakistani, Seraiki, Punjabi, Hindko, Pashto, Urdu, Cultural, Folk, Song All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malang......
Chandka Wanga ke by shahzad iqbal Wedding Dance Mehfil Mujra Bharpur 2018
Chandka Wanga ke by shahzad iqbal Wedding Dance Mehfil Mujra Bharpur 2018..Very Nice & Beautiful Video Song, Pakistani, Seraiki, Punjabi, Hindko, Pashto, Urdu, Cultural, Folk, Song All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Ma......
Mahi Mada Nika jiya by shahzad iqbal Wedding Dance Mehfil Mujra 2018
mahi mada nika jiya by shahzad iqbal Wedding Dance Mehfil Mujra 2018..Very Nice & Beautiful Video Song, Pakistani, Seraiki, Punjabi, Hindko, Pashto, Urdu, Cultural, Folk, Song All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malangi......
Ucha Plaza Batian Raat Noon by shahzad iqbal Wedding Dance Mehfil Mujra 2018
Ucha Plaza Batian Raat Noon by shahzad iqbal Wedding Dance Mehfil Mujra 2018..Very Nice & Beautiful Video Song, Pakistani, Seraiki, Punjabi, Hindko, Pashto, Urdu, Cultural, Folk, Song All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor......
Shanwari | Shahzad Iqbal | New Pashto Saraiki Song | Wedding Dance Mehfil Mujra
All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malangi, Malkoo, Allah Ditta Loonay Wala, Nadeem Abass Loonay Wala, Allah Ditta Panchi, Shafi Wata Khelvi, Gul Tari Khelvi, Akram Rahi, Ejaz Rahi, Shafaullah Khan Rokhri, Atta Muhamma......
Uthi Way Driver | Shahzad Iqbal | New Punjabi Saraiki Song | Wedding Dance Mehfil Mujra
All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malangi, Malkoo, Allah Ditta Loonay Wala, Nadeem Abass Loonay Wala, Allah Ditta Panchi, Shafi Wata Khelvi, Gul Tari Khelvi, Akram Rahi, Ejaz Rahi, Shafaullah Khan Rokhri, Atta Muhamma......
Jhang Dian Maarian | Shahzad Iqbal | New Punjabi Saraiki Song | Wedding Dance Mehfil Mujra
All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malangi, Malkoo, Allah Ditta Loonay Wala, Nadeem Abass Loonay Wala, Allah Ditta Panchi, Shafi Wata Khelvi, Gul Tari Khelvi, Akram Rahi, Ejaz Rahi, Shafaullah Khan Rokhri, Atta Muhamma......
Saadi Yaad Bhulaia | Shahzad Iqbal | New Punjabi Saraiki Song | Wedding Dance Mehfil Mujra
All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malangi, Malkoo, Allah Ditta Loonay Wala, Nadeem Abass Loonay Wala, Allah Ditta Panchi, Shafi Wata Khelvi, Gul Tari Khelvi, Akram Rahi, Ejaz Rahi, Shafaullah Khan Rokhri, Atta Muhamma......
Saadi Yaad Bhulaia | Shahzad Iqbal | New Punjabi Saraiki Song | Wedding Dance Mehfil Mujra
pardesi nal akhian mela ni ina karni na tere nal wafa ni | dila kar ni tu ade achi khowahish\dhola ros geya 'shehzad iqbalBoski Da Chola Shahzad Iqbal New Punjabi Saraiki Song Wedding Dance Mehfil MujraTane Menren►Shehzad IQbal ►Latest Punjabi An......
Qurban Mendi Jaan, Shahzad Iqbal, New Punjabi Saraiki Song, Wedding Dance Mehfil Mujra
All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malangi, Malkoo, Allah Ditta Loonay Wala, Nadeem Abass Loonay Wala, Allah Ditta Panchi, Shafi Wata Khelvi, Gul Tari Khelvi, Akram Rahi, Ejaz Rahi, Shafaullah Khan Rokhri, Atta Muhamma......
Akhian Sharabi Ni | Shahzad Iqbal | New Punjabi Saraiki Song | Wedding Dance Mehfil Mujra
All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malangi, Malkoo, Allah Ditta Loonay Wala, Nadeem Abass Loonay Wala, Allah Ditta Panchi, Shafi Wata Khelvi, Gul Tari Khelvi, Akram Rahi, Ejaz Rahi, Shafaullah Khan Rokhri, Atta Muhamma......
Yaar Menda Sohna, Shahzad Iqbal, New Punjabi Saraiki Song, Wedding Dance Mehfil Mujra
All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malangi, Malkoo, Allah Ditta Loonay Wala, Nadeem Abass Loonay Wala, Allah Ditta Panchi, Shafi Wata Khelvi, Gul Tari Khelvi, Akram Rahi, Ejaz Rahi, Shafaullah Khan Rokhri, Atta Muhamma......
Sawa Jiha Tota | Shahzad Iqbal | New Punjabi Saraiki Song | Wedding Dance Mehfil Mujra
All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malangi, Malkoo, Allah Ditta Loonay Wala, Nadeem Abass Loonay Wala, Allah Ditta Panchi, Shafi Wata Khelvi, Gul Tari Khelvi, Akram Rahi, Ejaz Rahi, Shafaullah Khan Rokhri, Atta Muhamma......
Maara Hai Tay | Shahzad Iqbal | New Punjabi Saraiki Song | Wedding Dance Mehfil Mujra
All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malangi, Malkoo, Allah Ditta Loonay Wala, Nadeem Abass Loonay Wala, Allah Ditta Panchi, Shafi Wata Khelvi, Gul Tari Khelvi, Akram Rahi, Ejaz Rahi, Shafaullah Khan Rokhri, Atta Muhamma......
Boski Da Chola | Shahzad Iqbal | New Punjabi Saraiki Song | Wedding Dance Mehfil Mujra
All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malangi, Malkoo, Allah Ditta Loonay Wala, Nadeem Abass Loonay Wala, Allah Ditta Panchi, Shafi Wata Khelvi, Gul Tari Khelvi, Akram Rahi, Ejaz Rahi, Shafaullah Khan Rokhri, Atta Muhamma......
Ban Wangiari Wangaan | Shahzad Iqbal | New Punjabi Saraiki Song | Wedding Dance Mehfil Mujra
All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malangi, Malkoo, Allah Ditta Loonay Wala, Nadeem Abass Loonay Wala, Allah Ditta Panchi, Shafi Wata Khelvi, Gul Tari Khelvi, Akram Rahi, Ejaz Rahi, Shafaullah Khan Rokhri, Atta Muhamma......
Yaar Menda Sohna | Shahzad Iqbal | New Punjabi Saraiki Song | Wedding Dance Mehfil Mujra
All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malangi, Malkoo, Allah Ditta Loonay Wala, Nadeem Abass Loonay Wala, Allah Ditta Panchi, Shafi Wata Khelvi, Gul Tari Khelvi, Akram Rahi, Ejaz Rahi, Shafaullah Khan Rokhri, Atta Muhamma......
Menda Sohna Dhola | Shahzad Iqbal | New Punjabi Saraiki Song | Wedding Dance Mehfil Mujra
All Songs Of Attaullah Khan Esakhelvi, Talib Hussain Dard, Mansoor Malangi, Malkoo, Allah Ditta Loonay Wala, Nadeem Abass Loonay Wala, Allah Ditta Panchi, Shafi Wata Khelvi, Gul Tari Khelvi, Akram Rahi, Ejaz Rahi, Shafaullah Khan Rokhri, Atta Muhamma......