Oberek w wykonaniu Lucjana Dropa - skrzypka z Woli Knyszyńskiej
Lucjan Drop - skrzypek z Woli Knyszyńskiej w gminie Działoszyce, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie. Zagrał po dwudziestu pięciu latach przerwy....
Walczyk "Czemu kalino" w wykonaniu Lucjana Dropa - skrzypka z Woli Knyszyńskiej
Lucjan Drop - skrzypek z Woli Knyszyńskiej w gminie Działoszyce, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie. Zagrał po dwudziestu pięciu latach przerwy....
Oberek w wykonaniu Jana Mazura - skrzypka z Końskich
Jan Mazur - skrzypek z Końskich w województwie świętokrzyskim. Występ konkursowy podczas Buskich Spotkań z Folklorem w 2010 r....
Oberek w wykonaniu Eugeniusza Karbownika - skrzypka z Łosienka
Eugeniusz Karbownik - skrzypek z Łosienka w gminie Piekoszów, woj. świętokrzyskie....
Oberek w wykonaniu Zygmunta Jakubowskiego - skrzypka z Rudy Zajączkowskiej
Zygmunt Jakubowski (1933 - 2014) - skrzypek z Rudy Zajączkowskiej w gminie Łopuszno, woj. świętokrzyskie....
Oberek "Kościejok" w wykonaniu Mariana Trybulca - skrzypka z Raszówka
Marian Trybulec - skrzypek z Raszówka w gminie Słaboszów, pow. miechowski, woj. małopolskie....
Oberek w wykonaniu Stanisława Muchy - skrzypka ze Złotej
Stanisław Mucha (1923 - 2009) - skrzypek ze Złotej w powiecie pińczowskim, woj. świętokrzyskie....
Oberek od Zajączkowa w wykonaniu Zygmunta Jakubowskiego - skrzypka z Rudy Zajączkowskiej
Zygmunt Jakubowski (1933 - 2014) - skrzypek z Rudy Zajączkowskiej w gminie Łopuszno, woj. świętokrzyskie....
Polka w wykonaniu Marka Juzaszka - skrzypka z Przybysławic
Marek Juzaszek - skrzypek z Przybysławic w pow. miechowskim, woj. małopolskie....
Oberek w wykonaniu Edwarda Wędy - akordeonisty z Kameduł
Edward Węda - akordeonista z Kameduł w gminie Busko - Zdrój, woj. świętokrzyskie....
Oberek w wykonaniu Mirosława Piaseckiego - akordeonisty z Jędrzejowa
Mirosław Piasecki - akordeonista z Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim....
Krakowiak w wykonaniu Ernesta Pikulskiego - skrzypka z Pińczowa
Ernest Pikulski - skrzypek z Pińczowa w województwie świętokrzyskim....
Polka w wykonaniu Edwarda Goli - skrzypka z Sędziszowa
Edward Gola - skrzypek z Sędziszowa w powiecie jędrzejowskim, woj. świętokrzyskie....
Polka w wykonaniu Jana Mazura - skrzypka z Końskich
Jan Mazur - skrzypek z Końskich w województwie świętokrzyskim. Występ konkursowy podczas Buskich Spotkań z Folklorem w 2010 r....
Oberek w wykonaniu Władysława Lewickiego - akordeonisty z Grochowisk
Władysław Lewicki - akordeonista z Grochowisk w gminie Pińczów, woj. świętokrzyskie....
Oberek od Świętego Krzyża w wykonaniu Edwarda Orłowskiego - skrzypka ze Skarżyska - Kamiennej
Edward Orłowski - skrzypek ze Skarżyska - Kamiennej w województwie świętokrzyskim....
Oberek w wykonaniu Lesława Mędryka - klarnecisty z Wodzisławia
Lesław Mędryk - klarnecista z Wodzisławia w powiecie jędrzejowskim, woj. świętokrzyskie....
Oberek w wykonaniu Krzysztofa Topolskiego - akordeonisty z Pińczowa
Krzysztof Topolski - akordeonista z Pińczowa w województwie świętokrzyskim. W młodości mieszkał w Kostrzeszynie w gminie Złota....