Vong co, Phung Hoang 12 cau
Chuyen di ve Vietnam, Tay Ninh ngay 30/12/09...
2 cau vong co day kep
Chu Tu viet, soc trang...
vong co-cau 1&2 day kep
learning vietnamese guitar...still a long way to go...
Vong Co Day Ngan Giang 3 Cau
Vo Ha Khue guitar...
Vong Co: Bui Kiem Di Thi. Pre 75
Vọng Cổ Hài. Pre 75Cải Lương - Vọng Cổ Hài. Pre 75: https://www.youtube.com/playlist?list......
ngoc sang doc tau vong co 2 cau
doc tau vong cohttps://www.facebook.com/profile.php?......
VONG CO CAU 1 (DAY KEP - TONG SOL)
VONG CO CAU 1 (DAY KEP - TONG SOL)...
Cau vong khuyet
Dzui.......
Phung hoang 22 cau bai vong co buon
Minh chau,& bich hang...
Cau Vong Khuyet.
simple versionactually that´s not my kind of music, but i played it for my cousins who love this song...
Vong Co: Bui Kiem Tho Tai Uong. Pre 75
Vọng Cổ: Bùi Kiệm Thọ Tai Ương. Pre 75Hoàng Mai, Xuân Phát, Phi Thoàn, Tùng Lâm, Kim Loan...