Namni oromoo tataan hundii share fi like Osoo hin tuqin biraa hin kutinaa
Affaan Oromo Rayyaa Abba Maccaa 15ffaa http://orosn.com/...
Namni oromoo tataan hundii share fi like Osoo hin tuqin biraa hin kutinaa
Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa 24A Menzuma Affaan Oromo.....