A Better day - JTL
JTL (장우혁, 토니안, 이재원)A Better day 왜 날 떠나갔어 Another way 아무런 말없이 아름다웠던 우리들의 추억 이제 두 번 다시 돌아오지 않아 이별이 이렇게 쉽게 다가올 거라 예감할 수 없던 나 기쁨 슬픔을 함께 나누던 우리 그렇게 헤어져야만 했던 우리 돌이킬......
JTL - A better day
these korean are krazy, there dancing is original, i wish i could dance like that...
JTL - A Better Day
MV for JTL showing the breakup of H.O.T....
JTL - A Better Day
Korean Hiphop Trio...
A Better Day-JTL Lyrics
It's my very first K-Pop song, enjoy it:) Please rate, comment and subscribeJoin my clan in Clash of Clans as H2D, clan tag: #9LLPQPRR...
[Vietsub] JTL - A Better Day
a better dayPhiên bản gốc của Nauy:http://www.youtube.com/watch?v=xu9t5i...Phiên bản tiếng Anh:http://www.youtube.com/watch?v=iLtuHk......
A Better Day -JTL(Korean)
korean love songJTL...
A better day - JTL [Vietsub]
Mình đã hơi biến tấu đi 1 chút sao cho phù hợp với ý nghĩa mà mình muốn gửi gắm ^^~. nên có gì các bạn thông cảm....
A Better Day - JTL (Nightcore)
A Better DayA Better DayA Better DayA Better Day...
JTL - A Better Day [Instrumental] [DOWNLOAD]
Copy&Paste Video URL on http://www.youtube-mp3.org/ To Download mp3....
JTL A Better Day (가사 첨부)
발매 2001.12A Better day 왜 날 떠나갔어 Another way 아무런 말없이 아름다웠던 우리들의 추억 이제 두 번 다시 돌아오지 않아 이별이 이렇게 쉽게 다가올 거라 예감할 수 없던 나 기쁨 슬픔을 함께 나누던 우리 그렇게 헤어져야만 했던 우리 돌이킬 수 없는 지난 시......
A better day JTL 2003 live concert
a better day(origonal)with Jangwoohyuk's dance!!...