MESNEVİ DERSİ - 1 Aralık 2011
Cemalnur Sargut'un 01.12.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Hz. Hüseyin yaşanan hadiselerde acı çekmiş olabilir mi?2. Ölümden korkulur mu? Ölümden sonra tekamül nasıldır?3. Allah velileriyl......
MESNEVİ DERSİ - 8 Eylül 2011
Cemalnur Sargut'un 08.09.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Namaz kılmada, oruç tutmada önemli olan nedir?2. Dervişlik ve çalışmak, hizmet arasında nasıl bir ilişki vardır?3. Dervişlik ne d......
MESNEVİ DERSİ - 13 Haziran 2011
Cemalnur Sargut'un 13.06.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Selahaddin Zerkubi’nin özelliği nedir?2. Hüsameddin Çelebi’nin özelliği nedir?3. Mürşit sevgisinin sebebi nedir?4. Hakiki mürit m......
MESNEVİ DERSİ - 9 Mayıs 2011
Cemalnur Sargut'un 09.05.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Başkalarının kusurunu görmekten niçin vazgeçmek gerekir?2. Gayretin önemi nedir?3. Hz. Peygamber kimleri sevdiğini söylemiştir?4.......
MESNEVİ DERSİ - 30 Mayıs 2011
Cemalnur Sargut'un 30.05.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. İbnü’l Arabi fethi nasıl tarif etmiştir?2. “Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır” hadis-i şerifi neyi ifade eder?3. Hadiselerden etk......
MESNEVİ DERSİ - 29 Eylül 2011
Cemalnur Sargut'un 29.09.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Ölüm ve dirilik neye bağlıdır?2. Aklın seviyeleri nelerdir? Allah’tan hangi aklı istemeliyiz?3. Aklın ve nefsin vazifesi nedir?4.......
MESNEVİ DERSİ - 10 Ocak 2011
Cemalnur Sargut'un 10.01.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Peygamberler bizi nasıl düzene sokarlar?2. Namaz, oruç, zekat, hac ibadetleri bize neleri sağlar?3. Ali kapısı ne demektir, gerçe......
MESNEVİ DERSİ - 31 Ocak 2011
Cemalnur Sargut'un 31.01.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Ölüm karşısında tavrımız nasıl olmalıdır?2. Öğrendiklerimizin üzerimizdeki sorumluluğu nasıldır?3. Dua ederken neye dikkat etmemi......
MESNEVİ DERSİ - 25 Nisan 2011
Cemalnur Sargut'un 25.04.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Namazımız Allah’ın indinde neye göre makbul olur?2. Allah bize mucizeleri nasıl, kimden ve neden gösterir?3. Cefa ve bela denen s......
MESNEVİ DERSİ - 28 Mart 2011
Cemalnur Sargut'un 28.03.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Mürşidin müridini asıl yakışı ne zaman olur?2. Hiçlik ne anlama gelmektedir? Yokluktan farkı nedir?3. Gayret nedir, insanda gayre......
MESNEVİ DERSİ - 3 Kasım 2011
Cemalnur Sargut'un 03.11.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Geçmişin hataları ve geleceğin sıkıntısıyla meşgul olmak neye yol açar?2. Bizim asıl derdimiz nedir? Bunu bize kim hatırlatır?3.......
MESNEVİ DERSİ - 21 Mart 2011
Cemalnur Sargut'un 21.03.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Tuti hikayesinin iç anlamları nelerdir?2. Hadiselere güzel bakmak için, onların iç yüzünü nasıl görebiliriz?3. Ölümlere bakışımız......
MESNEVİ DERSİ - 28 Şubat 2011
Cemalnur Sargut'un 28.02.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Müminin mümine ayna olması neyi ifade eder?2. Ölümden korkulur mu?3. Mücadele etmeden, çalışmadan şükür olur mu?4. Mürşidin kişis......
MESNEVİ DERSİ - 6 Ekim 2011
Cemalnur Sargut'un 06.10.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Şekerin insana verdiği zararlar nelerdir?2. Gerçek tevazu nasıldır?3. Kibri anlamanın ve yenmenin yolu nedir?4. Allah’ın dost add......
MESNEVİ DERSİ - 24 Kasım 2011
Cemalnur Sargut'un 24.11.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Nefsten kurtulup, ruhtan ibaret kalmak neye bağlıdır?2. Kıyametin iç anlamları nedir, ölmeden önce ölmek neyi ifade eder?3. Sohbe......
MESNEVİ DERSİ - 27 Ekim 2011
Cemalnur Sargut'un 27.10.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Korkularımız neden vardır? Ölüm anından korkulur mu?2. Şehadet nasıl bir lütuftur?3. İlmin gayesi nedir?4. Tasavvufta çokça kulla......
MESNEVİ DERSİ - 2 Mayıs 2011
Cemalnur Sargut'un 02.05.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Allah’ın ve peygamberin kıskançlığı ne anlama gelir?2. Allah’ın insanları kendine çekişi nasıl olur?3. Bu dünyada yaşamak neden e......
MESNEVİ DERSİ - 29 Aralık 2011
Cemalnur Sargut'un 29.12.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Kadın erkek ayrımı var mıdır? Namazda erkeklerin önde olmasının iç anlamı nedir?2. Yemek yemek, maneviyatı nasıl etkiler?3. İnsan......
MESNEVİ DERSİ - 6 Haziran 2011
Cemalnur Sargut'un 06.06.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Necm Suresi’nde Allah ve Peygamber’in buluşması nasıl anlatılmıştır?2. Hz. Mevlana, nefsi nasıl anlatmıştır?3. Yaşanan an’ın kıym......
MESNEVİ DERSİ - 11 Nisan 2011
Cemalnur Sargut'un 11.04.2011 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yaptığı Mesnevi Dersinin kaydıdır.Dersin Konusu:1. Sevmenin hakikati nedir? 2. İmansızlık diye bir şey olabilir mi?3. Bu alem ne için fırsattır?4. Sorgulamadan vermenin önemi nedir......