VCD LE TONG KET NAM HOC 2014 2015 THMAHB3
VCD Lễ Tổng Kết năm học 2014 - 2015 Trường Tiểu học Mỹ An Hưng B3.- Hơn 300 học sinh được khen thưởng thành tích Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học năm học 2014 - 2015.- 60 học sinh nghèo nhận quà của Tịnh xá Đức An xã Mỹ An Hưng B....
TRUONG HO THI NHAM TONG KET NAM HOC
Trường THPT Hồ Thị Nhâm (Huyện Càng Long Tỉnh Trà Vinh) tổ chức lễ tổng kết năm học 2013. clip trường tổng kết năm học để kỷ niệm 12 năm đèn sách. phanthanhvan4@gmail.com . http://youtu.be/8w7izvkjpnA...
He Thong Truong Mam Non Rabbit - Le tong ket nam hoc 2013-2014
Các tiết mục văn nghệ của các Bé Hệ Thống Trường Mầm Non Rabbit trong buổi Lễ Tổng kết năm học 2013-2014...