KTV NEWS VIJAYAPUR
ktv NEWS 27-05-2017...
KTV NEWS VIJAYAPUR
KTV NEWS VIJAYAPUR 19_07_2017...
KTV NEWS VIJAYAPUR
NEWS_11_06_2017...
KTV NEWS 23- 03- 2018 6PM VIJAYAPUR
KTV NEWS 23-03-2018 6pmಪ್ರೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲೇಟೆಸ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೆ.ಟಿ. ನ್ಯೂಸ್ ನ್ನು ಯೂ ಟೂಬ್ ನಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲು KTV NEWS VIJAYAPUR ಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ....
KTV NEWS VIJAYAPUR 22- 03- 2018 6 pm
KTV NEWS 22-03-2018 6pmಪ್ರೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲೇಟೆಸ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೆ.ಟಿ. ನ್ಯೂಸ್ ನ್ನು ಯೂ ಟೂಬ್ ನಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲು KTV NEWS VIJAYAPUR ಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ....
KTV NEWS VIJAYAPUR 15 05 2018 9 pm news
KTV NEWS : ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ಕ್ಷೆತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಹಿರಂಗ : 3 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, 3 ಕ್ಷೆತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಗೆಲವು : 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿನ್ :...
KTV NEWS VIJAYAPUR 26 03 2018 12 pm
KTV NEWS 26/03/2018 12pm...
KTV NEWS VIJAYAPUR 22- 03- 2018 12 pm
KTV NEWS 22-03-2018 12pm...
ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ KTV NEWS VIJAYAPUR
ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ...
KTV NEWS VIJAYAPUR 22- 03- 2018 M B PATIL
KTV NEWS 22-03-2018ಪ್ರೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲೇಟೆಸ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೆ.ಟಿ. ನ್ಯೂಸ್ ನ್ನು ಯೂ ಟೂಬ್ ನಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲು KTV NEWS VIJAYAPUR ಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ....
FM NEWS VIJAYAPUR
FM News upload on : 26-07-2017 watch on youTube For News Subscribe and share it. Thank u....
FM NEWS VIJAYAPUR
Al-Amaan English medium school Inauguration. For FM News watch on youtube and Subscribe then share it. Thank u....
FM NEWS VIJAYAPUR
Muddebihal MLA C.S.Nadagouda Byte. FM News watch on youtube for news Subscribe and share it. Thank u....
FM NEWS VIJAYAPUR
news upload on 16-07-2017 watch a fm news on cable tv and youtube, Don't miss to subscribe and share it.......
FM NEWS VIJAYAPUR
veerashaiva lingayat religion news, on : 02-08-2017 watch on youtube For News Subscribe and share it. Thank u....
FM NEWS VIJAYAPUR
Sindagi Taluk Gubbvade villages people strike News..... FM News watch on youtube and Subscribe then share it. Thank u....
FM NEWS VIJAYAPUR
FM News upload on : 01-08-2017, watch on youtube For News Subscribe and share it. Thank u....
FM NEWS VIJAYAPUR
Murder news in vijayapur. FM News watch on youtube and Subscribe then share it. Thank u....
FM NEWS VIJAYAPUR
Indi Ex.MLA Ravikant pail Bail by Gulbarga high court. on : 01-08-2017, watch on youtube For News Subscribe and share it. Thank u....
FM NEWS VIJAYAPUR Live Stream
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ-2018 ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಎಫ್ ಎಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಥಳಿಯ ಕೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಟೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ....