Konsentraatio (demonstraatio)
Tutkitaan suola- ja sokeriliuoksen sähkönjohtokykyä. Lasketaan liuokseen lisätyn suolan ja sokerin ainemäärä (mooleissa) ja massa (grammoissa) tunnetusta konsentraatiosta.https://phet.colorado.edu/en/licensin......
Konsentraatio
http://opetus.tv/kemia/ke1/konsentraa...Opitaan, mitä konsentraatiolla tarkoitetaan kemiassa ja miten se lasketaan....
Konsentraatio (laskuja)
Kaksi esimerkkiä konsentraatiolaskuista.http://opetus.tv/...
Konsentraatio (lasku)
http://opetus.tv/kemia/ke1/konsentraa...Laskuharjoitus, jossa pitää laskea massasta ainemäärä. Tämän jälkeen konsentraation laskeminen onnistuu....
Sininen pullo -demonstraatio
Liuos mittapullossa muuttuu sinisestä kirkkaaksi ja takaisin. Lataa työohje Kemianluokka Gadolinin verkkosivuilta: kemianluokka.fi/files/marras10_opettaja%5B1%5DDEMOT.pdf....
Le Châtelier (konsentraatio)
http://opetus.tv/kemia/ke5/le-chateli...Mikä vaikutus konsentraation muutoksilla on reaktion tasapainoon?...
Salitreenaajan olkapäävaivat - Liikkeiden demonstraatio
Suosittelen teoriajakson katsomista ensin:https://youtu.be/KChKzMM7sIYTässä jaksossa käydään läpi yleisimmät olkapääkipuja aiheuttavat saliharjoitteet ja niiden turvalliseksi muokkaaminen.Musiikki: 7th Edition - Streets Of Sin...
Hapot ja emäkset (demonstraatio)
Tutkitaan demonstraatiossa heikkojen ja vahvojen happojen/emästen liukenemista veteen.https://phet.colorado.edu/en/licensin......
Kahden liuoksen sekoittaminen ja konsentraatio (KE1)
Valmistetaan liuos sekoittamalla 13,5 millilitraan etikkahappoliuosta (konsentraatio 10 mol/l) 250 millilitraa ruokasuola- (eli NaCl-) liuosta. Ruokasuolaliuoksen konsentraatio on 0,15 mol/l. Mikä on etikkahapon konsentraatio liuoksessa sekoittamisen......
4 Your Horse: Kari Vepsän demonstraatio "My Way"
http://nelistelya.blogspot.fi/...