TU BUU LIEU THANH
Bản Tứ Bửu Liêu Thành do nhạc sĩ Ba Chột ( Bạc Liêu ) sáng tác gồm các hơi Bắc , Xuân , Ai , Oán , Ngự đã gợi hứng cho ông Nguyễn Văn Thinh ( Tp Hồ Chí Minh ) sáng tác bài Ngũ Châu Minh Phổ với sự chuyển cung và chuyển điệu từ các dây Hò I , Hò II ,......
Milan pham bi khung
Rảnh quá sinh nông nổi...
Com Trang - Pham Luu Vu
http://nghetruyenaudio.blobspot.ca-uploaded in HD at http://www.TunesToTube.com...