İKTİSADA GİRİŞ II Ü1 - S4
Mikro ve makro iktisat arasındaki farkı açıklayabileceksiniz.Makro iktisadın temel konularını tanımlayabileceksiniz.Makro iktisadın değişkenleri arasındaki ilişkileri açıklayabileceksiniz....
İKTİSADA GİRİŞ II Ü4 - S4
İktisadi büyüme, büyümeyi ölçme yöntemleri, cari ve reel büyüme kavramları arasındaki farkları, büyümeyi sağlayan faktörleri ve kişi başına reel geliri tanımlayabileceksiniz.stihdam konusundaki tanımlar, emek piyasasında arz, talep ve denge ücreti ve......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü6 - S4
Dışa kapalı ve dışa açık bir ekonomide kaynak (gelir) ve harcama akışını, toplam harcamanın nasıl oluştuğunu açıklayabileceksiniz.Çarpan kavramını açıklayabileceksiniz.Ödemeler dengesi, döviz kurları, faiz oranı farklılıkları ve uluslararası sermaye......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü2 - S4
Bir ekonominin toplam hasılasını tanımlayabilecek ve farklı metotlarla nasıl ölçüldüğünü açıklayabileceksiniz.Farklı ulusal gelir ölçütlerini tanımlayabileceksiniz.Ulusal gelir ölçümünde fiyatların etkisini açıklayabileceksiniz.Ülkeler arası refah ka......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü8 - S4
Ekonomi politikasının tanımı ve amaçlarını ifade edebileceksiniz.Ekonomi politikasının amaçları arasındaki çelişkileri açıklayabileceksiniz.Ekonomi politikasının araçlarını tanımlayabileceksiniz.İstikrar programlarının amacını açıklayabileceksiniz.İs......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü5 - S4
Parayı tanımlayıp, temel fonksiyonlarını açıklayabilecek ve yaşamımızdaki önemini saptayabileceksiniz.Merkez Bankasının bankalarla birlikte para yaratılması mekanizmasındaki rollerini saptayabileceksiniz.Servet ve serveti elde tutma yolları olan varl......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü7 - S4
Toplam talep kavramının iktisat teorisindeki yeri ve önemini kavrayabileceksiniz.Toplam talep eğrisindeki hareketlerin nedenlerini anlayabileceksiniz.Toplam arz kavramını kısa ve uzun dönem ayrımında tanımlayabilecek ve iktisadi analizlerde kullanabi......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü3 - S4
Tüketim harcamaları, tasarruf ve yatırım arasındaki toplulaştırılmış ilişkileri açıklayabileceksiniz.Tüketim harcamalarını etkileyen faktörleri açıklayabileceksiniz.Keynesyen tüketim fonksiyonunu açıklayabileceksiniz.Yatırımları belirleyen faktörleri......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü5 - S5
Parayı tanımlayıp, temel fonksiyonlarını açıklayabilecek ve yaşamımızdaki önemini saptayabileceksiniz.Merkez Bankasının bankalarla birlikte para yaratılması mekanizmasındaki rollerini saptayabileceksiniz.Servet ve serveti elde tutma yolları olan varl......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü2 - S2
Bir ekonominin toplam hasılasını tanımlayabilecek ve farklı metotlarla nasıl ölçüldüğünü açıklayabileceksiniz.Farklı ulusal gelir ölçütlerini tanımlayabileceksiniz.Ulusal gelir ölçümünde fiyatların etkisini açıklayabileceksiniz.Ülkeler arası refah ka......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü5 - S9
Parayı tanımlayıp, temel fonksiyonlarını açıklayabilecek ve yaşamımızdaki önemini saptayabileceksiniz.Merkez Bankasının bankalarla birlikte para yaratılması mekanizmasındaki rollerini saptayabileceksiniz.Servet ve serveti elde tutma yolları olan varl......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü4 - S9
İktisadi büyüme, büyümeyi ölçme yöntemleri, cari ve reel büyüme kavramları arasındaki farkları, büyümeyi sağlayan faktörleri ve kişi başına reel geliri tanımlayabileceksiniz.stihdam konusundaki tanımlar, emek piyasasında arz, talep ve denge ücreti ve......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü2 - S12
Bir ekonominin toplam hasılasını tanımlayabilecek ve farklı metotlarla nasıl ölçüldüğünü açıklayabileceksiniz.Farklı ulusal gelir ölçütlerini tanımlayabileceksiniz.Ulusal gelir ölçümünde fiyatların etkisini açıklayabileceksiniz.Ülkeler arası refah ka......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü2 - S7
Bir ekonominin toplam hasılasını tanımlayabilecek ve farklı metotlarla nasıl ölçüldüğünü açıklayabileceksiniz.Farklı ulusal gelir ölçütlerini tanımlayabileceksiniz.Ulusal gelir ölçümünde fiyatların etkisini açıklayabileceksiniz.Ülkeler arası refah ka......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü7 - S10
Toplam talep kavramının iktisat teorisindeki yeri ve önemini kavrayabileceksiniz.Toplam talep eğrisindeki hareketlerin nedenlerini anlayabileceksiniz.Toplam arz kavramını kısa ve uzun dönem ayrımında tanımlayabilecek ve iktisadi analizlerde kullanabi......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü7 - S9
Toplam talep kavramının iktisat teorisindeki yeri ve önemini kavrayabileceksiniz.Toplam talep eğrisindeki hareketlerin nedenlerini anlayabileceksiniz.Toplam arz kavramını kısa ve uzun dönem ayrımında tanımlayabilecek ve iktisadi analizlerde kullanabi......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü2 - S11
Bir ekonominin toplam hasılasını tanımlayabilecek ve farklı metotlarla nasıl ölçüldüğünü açıklayabileceksiniz.Farklı ulusal gelir ölçütlerini tanımlayabileceksiniz.Ulusal gelir ölçümünde fiyatların etkisini açıklayabileceksiniz.Ülkeler arası refah ka......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü8 - S7
Ekonomi politikasının tanımı ve amaçlarını ifade edebileceksiniz.Ekonomi politikasının amaçları arasındaki çelişkileri açıklayabileceksiniz.Ekonomi politikasının araçlarını tanımlayabileceksiniz.İstikrar programlarının amacını açıklayabileceksiniz.İs......
İKTİSADA GİRİŞ II Ü6 - S1
Dışa kapalı ve dışa açık bir ekonomide kaynak (gelir) ve harcama akışını, toplam harcamanın nasıl oluştuğunu açıklayabileceksiniz.Çarpan kavramını açıklayabileceksiniz.Ödemeler dengesi, döviz kurları, faiz oranı farklılıkları ve uluslararası sermaye......