TT THICH PHUOC NGHIEM
Sản Nghiệp Đời Người TT: Thích Phước NghiêmGiảng tại Đạo tràng Chùa Viên Minh P2 Tỉnh Bến Tre Ngày 18-06 âl 2015...
Sister Nhu Nghiem - On Thich Nhat Hanh
Sister Nhu Nghiem on what impressed her, living with Thich Nhat Hanh....
thich phuoc nghiem- tai san doi nguoi 3
thich phuoc nghiem -tai san doi nguoi 3...
Thuc nghiem chay can ho
Đây là đoạn clip làm thực nghiệm một vụ cháy tại phòng làm việc. Chỉ gần 5 phút kể từ khi bắt đầu ngọn lửa hình thành tất cả mọi vật dụng trong phòng đều bị hủy hoại bởi ngọn lửa....
05=HT-Thich Duy Luc Giang Kinh Lang Nghiem-
05=HT-Thich Duy Luc Giang Kinh Lang Nghiem-...
Cong Phu Khuya Kinh Thu Lang Nghiem Thich Tri Thoat
Công Phu Khuya (Kinh Thủ Lăng Nghiêm). Thầy Thích Trí Thoát.Công Phu Khuya (Thủ Lăng Nghiêm) - Thầy Thích Trí Thoát tụng.Công Phu Khuya (Tri Chú Lăng Nghiêm) với Thầy Thích Trí Thoát tại Chùa Việt Nam ở Seattle, WA USA Trong khóa Tu Pháp Môn Tịnh Độ......