Giot Le Trang Non p1
Ngoc Huyen - Vu Linh...
Giot Le Trang Non p14
Ngoc Huyen-Vu Linh...
Giot Le Trang Non p15
Ngoc Huyen-Vu Linh...
Giot Le Dai Trang (Fingerstyle)
Arranged By MrHatka...
Giot Le Trang Non p7
Ngoc Huyen-Vu Linh...
Giot Le Trang Non p4
Ngoc Huyen-Vu Linh...
Giot Le Trang Non p2
Ngoc Huyen - Vu Linh...
Giot Le Trang Non p5
Ngoc Huyen-Vu Linh...
Giot Le Trang Non p9
Ngoc Huyen-Vu Linh...
Giot Le Trang Non p13
Ngoc Huyen-Vu Linh...
Giot Le Trang Non p3
Ngoc Huyen - Vu Linh...
Giot Le Trang Non p17 END
Ngoc Huyen-Vu Linh...
Giot Le Dai Trang - Chau Ky
Theo yêu cầu của cháu Quy NguyenHK arr. bài này để tặng cháu...
dan organ giot le dai trang.
dan organ giot le dai trang kietogan....