EFKAS: PESE ALASKA 5 TALALELEI 2014
TULA'I IA INA MALAMALAMA IAAUA UA OO MAI LOU MALAMALAMAIESU O IA LAVA LE MALAMALAMAO IA O LE TALA LELEI I LE OLAOH I SAW JESUS ... I SAW JESUSIN BLOOD AND AGONY... I SAW JESUSHANGING BY A TREE...... I SAW JESUS HE FIXED HIS LOVING EYES ON MEOH JESUS!......
EFKAS: PESE ALASKA 5 TALALELEI 2017 PULEGA ALASKA
PESE ALASKA 5 TALALELEI PULEGA ALASKA 2017...
EFKAS: PESE ALASKA 1 TALALELEI PULEGA ALASKA 2017
EFKAS 2017 TALALLEI PULEGA ALASKA, PESE ALASKA 1...
EFKAS: TALALELEI PULEGA ALASKA 2017 PESE FAAVAE FOU
PESE FAAVAE FOU TALALELEI PULEGA ALASKA 2017...
EFKAS: PESE FEAGAIGA FOU TALALELEI PULEGA ALASKA 2017
TALALELE 2017 PULEGA ALASKA, PESE FEAGAIGA FOU...
EFKAS: TALALELEI PULEGA ALASKA 2017 PESE LUPE O LE FAAOLATAGA
TALALELEI PULEGA ALASKA 2017 PESE LUPE O LE FAAOLATAGA...
EFKAS PESE ALASKA 5 FAIGAME 2017
EFKAS PESE ALASKA FAIGAME PULEGA ALASKA 2017...
TALALELEI 2015 PESE ALASKA 1
EFKAS PULEGA ALASKA TALALELEI 2015, 6 AUFAIPESE. LUPE O LE FAOLATAGA, FEAGAIGA FOU, ALASKA 1, SATAURO O LE MANUMALO, FAAVAE FOU, AND US ALASKA 5....
EFKAS FAIGA ME PULEGA ALASKA 2018 PESE ALASKA 1
PESE ALASKA 1 FAIGA ME 2018. FUATAIMI O LE SUSUGA I LE FAIPESE IA LEMAU PULETAPUA'I, SOLO O LOO PESEINA E LE ALO O LE FEAGAIGA IA SAPATI SIO....
EFKAS: PULEGA ALASKA, PESE ALASKA 1 LOTU TUPULAGA 2016
FAAFETAI UA MAUA MAI LENEI TAUSAGA FOU....
EFKAS: PESE ALASKA 5 WITH LYRICS ASO TUPULAGA 2016
BLESS THE LORD OH MY SOULWE WORSHIP YOUR HOLY NAMEYOU ARE THE SHIELD YOU ARE THE STRENGTH WE WORSHIP YOUR HOLY NAMEWHEN WE FALL YOU PICK US UPAND WHEN WE'RE DRY YOU FILL OUR CUPYOU TOOK OUR SINS TO THE CROSSYOU TOOK OUR SINS AWAY AND THEN YOU ROSE AG......
C.C.C.A.S. Faleniu Pese Talalelei 2014
#247 E Malie Lava Le Tala...
EFKAS: TALALELEI 2017 PULEGA ALASKA LAUGA SUI TOFIA
LAUGA TALALELEI PULEGA ALASKA 2017 SUI TOFIA MAI I LE EKALESIA SATAURO O LE MANUMALO...