Chua Trong Doi Con - LM. Thai Nguyen
Ca Doan Sao Bien Houston...
Con Han Hoan - Lm Nguyen Duy
Con Han Hoan - Ca Doan Little Rock...
Con Dang Chua - Lm JB Nguyen Sang
[DVD] Chút Lòng Son - Giới thiệu bài hát trong DVD http://svcgditrach.org/thu-vien/video...CD - DVD Mục đích phát hành để giúp đỡ người nghèo. Xin giúp đỡ người nghèo bằng cách mua đĩa gốc. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp với Linh mục JB Nguyễn Tấ......
Dan Con Tung Buoc - LM. Nguyen Duy
Ca Doan Sao Bien Houston...
Dan Con Tung Buoc - Lm Nguyen Duy
Dan Con Tung Buoc - Ca Doan Little Rock...
Duong thap gia - LM Thai Nguyen
Link pdf thánh vịnh đáp ca CN 22 TN A: https://mega.nz/#!0YpUkDZY!gKl3dP06hL...Link pdf bài hát rước lễ: https://mega.nz/#!5VRyGKYD!0LZETFYUOT......
Thanh Vinh 144 - Lm Thai Nguyen
Thanh Vinh 144 - Ca Doan Little Roch...
Thanh Vinh 39 - Lm Thai Nguyen
Thanh Vinh 39 - Ca Doan Little Rock...
Thanh Vinh 46 - Lm. Thai Nguyen
Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên 2010...
Thanh Vinh 32 (Lm Thai Nguyen)
Thanh Vinh 32 (Lm Thai Nguyen)...
Thanh Vinh - 23 Lm Thai Nguyen
Thanh Vinh - 23 Ca Doan Little Rock...
Thanh Vinh 97 - Lm Thai Nguyen
Thanh Vinh 97 - Ca Doan Little Rock...
Thanh Vinh 103 - Lm. Thai Nguyen
Đáp Ca Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2010...
Thanh Vinh 103 - Lm Thai Nguyen
Thanh Vinh 103 - Ca Doan Little Rock...
Thanh Vinh 29 - Lm. Thai Nguyen
Đáp Ca Chúa Nhật III Phục Sinh 2010...
Thanh vinh 32 - Lm Thai Nguyen
Chua Nhat 19 thuong nien C...
Thanh Vinh 50 - Lm Thai Nguyen
Thanh Vinh 50 - Ca Doan Little Rock...
Thanh Vinh 68 - Lm Thai Nguyen
Thanh Vinh 68 - Ca Doan Little Rock...