compra en Dia
He creat aquest vídeo amb l’Editor de vídeo de YouTube (http://www.youtube.com/editor)...
compra en Dia
compras,supermercado,alimentacion...