Bhavishya Puran - Chapter 170: गुणाकर की कथा.
"Sadhna Main Manoyog Ki Mahtta - Gunakar Ki Katha."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the......
Bhavishya Puran - Chapter 218: शान्तिव्रत.
"Shanti Vrat."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first part of the Bhavisya......
Bhavishya Puran - Chapter 102: सूर्योपासना का फल.
"Surya Upasna Ka Phal."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first 16 chapters......
Bhavishya Puran - Chapter 208: अवियोगतृतीया-व्रत.
"Aviyogtritiya Vrat."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first part of the B......
Bhavishya Puran - Chapter 202: मधूकतृतीया-व्रत.
"Madhuk Tritiya Vrat."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first part of the......
Bhavishya Puran - Chapter 173: सत्यनारायणव्रत कथा.
"Satyanarayan Vrat Katha."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first part of......
Bhavishya Puran - Chapter 212: अनन्ततृतीया-व्रत.
"Anant Tritiya Vrat."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first part of the B......
Bhavishya Puran - Chapter 216: आनंतर्य-तृतीयाव्रत.
"Anantray-Tritiya Vrat."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first part of th......
Bhavishya Puran - Chapter 213: रसकल्याणिनीतृतीया-व्रत.
"Raskalyanini Tritiya Vrat."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first part o......
Bhavishya Puran - Chapter 228: वर्ज्यसप्तमी-व्रत.
"Varjya Saptmi Vrat."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first part of the B......
Bhavishya Puran - Chapter 223: मंदारषष्ठी-व्रत.
"Mandar Shashthi Vrat."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first part of the......
Bhavishya Puran - Chapter 168: हरिस्वामी की कथा.
"Kiye Gaye Karmon Ka fal Avashya Bhogna Padta Hai - Hariswami Ki Katha."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prop......
Bhavishya Puran - Chapter 261: सम्प्राप्ति-द्वादशी व्रत.
"Samprapti-Dwadashi Vrat."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first part of......
Bhavishya Puran - Chapter 222: कमलषष्ठी (फलषष्ठी ) व्रत.
"Kamal Shashthi (Phal Shashthi) Vrat."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The fi......
Bhavishya Puran - Chapter 150: उद्यान प्रतिष्ठा विधि.
"Udhyan Pratishtha Vidhi."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first part of......
Bhavishya Puran - Chapter 138: अग्नि पूजन विधि.
"Agni Pujan Vidhi."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first part of the Bha......
Bhavishya Puran - Chapter 205: गोष्पद-तृतीया व्रत.
"Goshpad Tritiya Vrat."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first part of the......
Bhavishya Puran - Chapter 214: आद्रानन्दकरी-तृतीया-व्रत.
"Adranandkari Tritiya Vrat."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first part o......
Bhavishya Puran - Chapter 278: अनन्तचतुर्दशी-व्रत-विधान.
"Anant Chaturdashi Vrat Vidhan."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first pa......
Bhavishya Puran - Chapter 134: पूर्त-कर्म निरूपण.
"Purt-Karm Nirupan."The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Puranas genre of Sanskrit literature in Hinduism. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future.The first part of the Bh......