Bai giang cha Long-Nhac.wmv
as pessoas se souberem o que se passa na industria musical, sabia que aquele olho no principio do video e a pr´´opria msg que vai passando no ecrã é nada mais que simbolos satánicos (o olho é do deus egipcio Horus) e msg subliminar que dá para perceb......
Bai giang Duc Cha Giuse Vu Van Thien trong le DNCG
“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1). Lời Thánh vịnh được người dẫn xướng lên trong đầu lễ như nói lên lý do của thánh lễ đặc biệt này. Ý nghĩa ấy còn được nổi bật hơn trong lời dẫn vào thánh lễ của Đức cha chủ tế:......
Cha (Lm.) Giuse Trần Đình Long. Bài giảng 2.5.2016
Lòng Thương Xót Chúa:Bài giảng đem đến cho bạn mỗi ngày...Cứ tin sẽ được...Cứ tìm thì sẽ thấy...Cứ gõ cửa thì sẽ mở cho...-------------------------------------------------------------------------------------------- YouTube:https://youtube.com/channel......
Cha (Lm.) Giuse Trần Đình Long. Bài giảng 16.1.2016
Lòng Thương Xót Chúa:Bài giảng đem đến cho bạn mỗi ngày !Cứ tin sẽ đượcCứ tìm thì sẽ thấyCứ gõ cữa thì sẽ mở cho...Link:http://muoichodoi.info http://loichuachalong.blogspot.comhttps://www.facebook.com/loichuachalongXin tặng cho Anh Chị Em chưa biế......
Cha (Lm.) Giuse Trần Đình Long. Bài giảng 9.4.2016
Lòng Thương Xót Chúa:Bài giảng đem đến cho bạn mỗi ngày !Cứ tin sẽ đượcCứ tìm thì sẽ thấyCứ gõ cửa thì sẽ mở cho...Link:http://muoichodoi.info http://loichuachalong.blogspot.comhttps://www.facebook.com/loichuachalongXin tặng cho Anh Chị Em chưa biế......
Cha (Lm.) Giuse Trần Đình Long. Bài giảng 30.6.2016
Lòng Thương Xót Chúa:Bài giảng đem đến cho bạn mỗi ngày...Cứ tin sẽ được...Cứ tìm thì sẽ thấy...Cứ gõ cửa thì sẽ mở cho...Link Blog & YouTube:https://chalong2016.blogspot.com https://youtube.com/channel/UCZLBVdIU...Xin tặng cho Anh Chị Em chưa biết......
Cha (Lm.) Giuse Trần Đình Long. Bài giảng 28.2.2016
Lòng Thương Xót Chúa:Bài giảng đem đến cho bạn mỗi ngày !Cứ tin sẽ đượcCứ tìm thì sẽ thấyCứ gõ cửa thì sẽ mở cho...Link:http://muoichodoi.info http://loichuachalong.blogspot.comhttps://www.facebook.com/loichuachalongXin tặng cho Anh Chị Em chưa biế......
Cha (Lm.) Giuse Trần Đình Long. Bài giảng 25.3.2016
Lòng Thương Xót Chúa:Bài giảng đem đến cho bạn mỗi ngày !Cứ tin sẽ đượcCứ tìm thì sẽ thấyCứ gõ cửa thì sẽ mở cho...Link:http://muoichodoi.info http://loichuachalong.blogspot.comhttps://www.facebook.com/loichuachalongXin tặng cho Anh Chị Em chưa biế......
Cha (Lm.) Giuse Trần Đình Long. Bài giảng 29.4.2016
Lòng Thương Xót Chúa:Bài giảng đem đến cho bạn mỗi ngày...Cứ tin sẽ được...Cứ tìm thì sẽ thấy...Cứ gõ cửa thì sẽ mở cho...-------------------------------------------------------------------------------------------- YouTube:https://youtube.com/channel......
Cha (Lm.) Giuse Trần Đình Long. Bài giảng 8.5.2016
Lòng Thương Xót Chúa:Bài giảng đem đến cho bạn mỗi ngày !Cứ tin sẽ đượcCứ tìm thì sẽ thấyCứ gõ cửa thì sẽ mở cho...Link:http://chalong2016.blogspot.com (2016)http://www.facebook.com/chalong2016 (2016)http://www.youtube.com/channel/UCZLBV...Xi......
Cha (Lm.) Giuse Trần Đình Long. Bài giảng 13.4.2016
Lòng Thương Xót Chúa:Bài giảng đem đến cho bạn mỗi ngày !Cứ tin sẽ đượcCứ tìm thì sẽ thấyCứ gõ cửa thì sẽ mở cho...Link:http://muoichodoi.info http://loichuachalong.blogspot.comhttps://www.facebook.com/loichuachalongXin tặng cho Anh Chị Em chưa biế......
Cha (Lm.) Giuse Trần Đình Long. Bài giảng 8.4.2016
Lòng Thương Xót Chúa:Bài giảng đem đến cho bạn mỗi ngày !Cứ tin sẽ đượcCứ tìm thì sẽ thấyCứ gõ cửa thì sẽ mở cho...Link:http://muoichodoi.info http://loichuachalong.blogspot.comhttps://www.facebook.com/loichuachalongXin tặng cho Anh Chị Em chưa biế......
Cha (Lm.) Giuse Trần Đình Long. Bài giảng 1.4.2016
Lòng Thương Xót Chúa:Bài giảng đem đến cho bạn mỗi ngày !Cứ tin sẽ đượcCứ tìm thì sẽ thấyCứ gõ cửa thì sẽ mở cho...Link:http://muoichodoi.info http://loichuachalong.blogspot.comhttps://www.facebook.com/loichuachalongXin tặng cho Anh Chị Em chưa biế......
Cha (Lm.) Giuse Trần Đình Long. Bài giảng 10.5.2016
Lòng Thương Xót Chúa:Bài giảng đem đến cho bạn mỗi ngày !Cứ tin sẽ đượcCứ tìm thì sẽ thấyCứ gõ cửa thì sẽ mở cho...Link:http://chalong2016.blogspot.com (2016)http://www.facebook.com/chalong2016 (2016)http://www.youtube.com/channel/UCZLBV...Xi......
Cha (Lm.) Giuse Trần Đình Long. Bài giảng 31.3.2016
Lòng Thương Xót Chúa:Bài giảng đem đến cho bạn mỗi ngày !Cứ tin sẽ đượcCứ tìm thì sẽ thấyCứ gõ cửa thì sẽ mở cho...Link:http://muoichodoi.info http://loichuachalong.blogspot.comhttps://www.facebook.com/loichuachalongXin tặng cho Anh Chị Em chưa biế......
Cha (Lm.) Giuse Trần Đình Long. Bài giảng 20.3.2016
Lòng Thương Xót Chúa:Bài giảng đem đến cho bạn mỗi ngày !Cứ tin sẽ đượcCứ tìm thì sẽ thấyCứ gõ cửa thì sẽ mở cho...Link:http://muoichodoi.info http://loichuachalong.blogspot.comhttps://www.facebook.com/loichuachalongXin tặng cho Anh Chị Em chưa biế......
Cha (Lm.) Giuse Trần Đình Long. Bài giảng 22.4.2016
Lòng Thương Xót Chúa:Bài giảng đem đến cho bạn mỗi ngày !Cứ tin sẽ đượcCứ tìm thì sẽ thấyCứ gõ cửa thì sẽ mở cho...Link:http://chalong2016.blogspot.com (2016)http://www.facebook.com/chalong2016 (2016)http://www.youtube.com/channel/UCZLBV...Xi......