Ataturk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi (Soru Çözümü)
Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları Resmi YouTube Hesabıdır...
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ü2 - S8
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında din, eğitim, iktisat alanındaki temel yaklaşımların neler olduğunu açıklayabileceksiniz.Yapılan hukuki, idari, siyasi ve kültürel düzenlemelerin doğurduğu tepkilerin sebep ve sonuçlarını değerlendirebileceks......
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ü2 - S4
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında din, eğitim, iktisat alanındaki temel yaklaşımların neler olduğunu açıklayabileceksiniz.Yapılan hukuki, idari, siyasi ve kültürel düzenlemelerin doğurduğu tepkilerin sebep ve sonuçlarını değerlendirebileceks......
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ü2 - S2
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında din, eğitim, iktisat alanındaki temel yaklaşımların neler olduğunu açıklayabileceksiniz.Yapılan hukuki, idari, siyasi ve kültürel düzenlemelerin doğurduğu tepkilerin sebep ve sonuçlarını değerlendirebileceks......
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ü3 - S5
Atatürk İlkeleri' nin nasıl bir gelişim süreci geçirdiğini, nasıl tartışıldığını ve hangi ihtiyaçları karşılamak için formüle edildiğini izah edebileceksiniz.Atatürk'ün harf inkılabını nasıl gerçekleştirdiğini ve halkın eğitim seviyesini yükseltmek i......
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ü1 - S11
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Osmanlı döneminden devraldığı eğitim ve ekonomi alanındaki mirasın ne olduğunu anlayarak ilk on beş yılda gelinen seviyeyi kıyaslayabileceksiniz.Cumhuriyet hükûmetlerinin savaşın bitiminde almak zorunda kaldığı askerî,......
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II - Ünite5 Özet
İkinci Dünya Savaşı yıllarında uygulanan devletçi ekonomik politikaların gerekçe ve uygulama şekilleri ile neticelerini görerek başarılı olup olmadıklarını değerlendireceksiniz.Demokrat Parti dönemindeki ekonomik anlayışın uygulamada ne kadar hayata......
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ü2 - S12
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında din, eğitim, iktisat alanındaki temel yaklaşımların neler olduğunu açıklayabileceksiniz.Yapılan hukuki, idari, siyasi ve kültürel düzenlemelerin doğurduğu tepkilerin sebep ve sonuçlarını değerlendirebileceks......
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ü8 - S2
İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki sosyal ve kültürel uygulamaların gelişim şeklini ve burada etkili olan siyasi dinamikleri sorgulayabileceksiniz.Çok partili hayata geçişin ilk on yılındaki iktidar muhalefet çekişmelerindeki ana başlıklardan din-siyas......
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ü4 - S14
Atatürk döneminde uygulanan dış politikanın hangi esaslara göre şekillendiğini daha iyi açıklayabileceksiniz.Türkiye’nin Lozan Antlaşması ile gerçekleştiremediği Misak-ı Millî hedeflerine adım adım ulaştığını değerlendirebileceksiniz.Uluslararası pol......
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ü6 - S7
İkinci Dünya Savaşı sırasında takip edilen savaş dışı kalma politikasının uluslararası dinamiklerini daha iyi değerlendirebileceksiniz.Türkiye’nin Batı Bloku’na yakınlaşma çabalarının arka planında geçen olayları ve sebeplerini sorgulayabileceksiniz.......
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ü2 - S7
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında din, eğitim, iktisat alanındaki temel yaklaşımların neler olduğunu açıklayabileceksiniz.Yapılan hukuki, idari, siyasi ve kültürel düzenlemelerin doğurduğu tepkilerin sebep ve sonuçlarını değerlendirebileceks......
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ü8 - S10
İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki sosyal ve kültürel uygulamaların gelişim şeklini ve burada etkili olan siyasi dinamikleri sorgulayabileceksiniz.Çok partili hayata geçişin ilk on yılındaki iktidar muhalefet çekişmelerindeki ana başlıklardan din-siyas......
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ü4 - S10
Atatürk döneminde uygulanan dış politikanın hangi esaslara göre şekillendiğini daha iyi açıklayabileceksiniz.Türkiye’nin Lozan Antlaşması ile gerçekleştiremediği Misak-ı Millî hedeflerine adım adım ulaştığını değerlendirebileceksiniz.Uluslararası pol......
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ü1 - S13
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Osmanlı döneminden devraldığı eğitim ve ekonomi alanındaki mirasın ne olduğunu anlayarak ilk on beş yılda gelinen seviyeyi kıyaslayabileceksiniz.Cumhuriyet hükûmetlerinin savaşın bitiminde almak zorunda kaldığı askerî,......
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ü7 - S4
Günümüzde çokça eleştirilen İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki iç politika uygulamalarının gerekçelerini irdeleyebileceksiniz.Savaş sonrasında ortaya çıkan politika değişikliklerini ve çok partili hayata geçiş sürecinin aktörlerini ve tavırlarını sorgu......
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ü4 - S5
Atatürk döneminde uygulanan dış politikanın hangi esaslara göre şekillendiğini daha iyi açıklayabileceksiniz.Türkiye’nin Lozan Antlaşması ile gerçekleştiremediği Misak-ı Millî hedeflerine adım adım ulaştığını değerlendirebileceksiniz.Uluslararası pol......