571213 การเบิกบุญและแผ่เมตตาหลังจากนั่งสมาธิ อาจารย์เรืองไชย สุขเกษม (อ.อ๊อด)
571213 การเบิกบุญและแผ่เมตตาหลังจากนั่งสมาธิวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557สำนักสงฆ์ทองคายนิมิต (วัดน้อย) อ.เมือง จ.อุดรธานีwww.arjarnaod03.comwww.facebook.com/arjarnaod03www.youtube.com/arjarnaod03พระเทวทัตที่คอยจะขัดขวางการเผยแพร่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้......
I Like English ตอน Tense 3 2/2 571213
รายการเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลกสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMCDhammakaya Media Channelhttps://facebook.com/tvdmc...