300558@แม่อาย
เจริญธรรมกรรมฐาน วันที่ 30 พฤษภาคม 2558หลวงพ่อเฉลิมโชค ฉนฺทชาโต ณ พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์ (สำนักปฎิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต) อ.แม่อาย เชียงใหม่...
พิษณุโลก300558พบคุณยาย80ยังแจ๋ว
คุณยายฟุ้ง แก้วสอาด อายุ 83 ปี ฃาวบ้านต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ต้นแบบคนอายุ 80 ยังแจ๋ว นำใบตาล ผักตบชวามาประดิดประดอยเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ อย่างสวยงาม ลิง นก ตั๊กแตน กุ้ง ยีราฟ โดยคิดแบบด้วยตนเอง มีคนมาขอซื้อประจำตัวละ 20 บาท ใช้เวลาว่างให้เกิด......