Sam & Tam Happy Together 2018
Sam & Tam Happy Together 2018...
20170819 - Sam and Tam Happy Together - 28. Sam 談 Alan
20170819 Noon - Sam and Tam Happy Together - 28. Sam 談 Alan...
[Sam & Tam Happy together] 是雨?是淚?
*滴滴雨點彷彿似流淚 滴在我冰冷的身軀看看手中那玉墜 家中的她已熟睡漸漸覺得眼眶濕遍 是雨是淚*舊日與她愛深沒愁慮 共渡困苦雨打風吹今天的她怨受罪 不想把她再負累立定決心離家他方去 夜雨伴隨#想起當初雙依雙對 心不禁唏噓想起當初一切夢想 破滅那堪追祝福她找得好......
20170819 - Sam And Tam Happy Together - 21. 在乎
20170819 Noon - Sam And Tam Happy Together - 21. 在乎...
[Sam & Tam Happy together] 大家跟住唱
大眾踩單車郊野上 良朋共享身心舒暢互坦愛率相向 何必多想大眾野火會山領上 油油綠草天生天養漫舞輕歌 可以大家跟住唱**時時要玩番下 駛乜心都傷日日要喜洋洋 無謂咁緊張時時要輕鬆下 將清福享日日笑口如常 就更加會命長repeat *就算有心想搵對像 何妨互相走入......