13 Zadanie Matura CKE Zestaw P2 Odcinki AB i CD są równoległe. Długości odcinków AB
Zapraszam na http://piotrciupak.pl/Odcinki AB i CD są równoległe. Długości odcinków AB, CD i AD są podane na rysunku Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrciupi.pl/.....
13 Zadanie Matura CKE zestaw P3 Liczba jest równa
Zapraszam na: http://piotrciupak.pl/Liczba jest równa Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrciupi.pl/.....
18 Zadanie Matura CKE Zestaw P2 Liczba log12 jest równa
Zapraszam na http://piotrciupak.pl/Liczba log12 jest równa Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrciupi.pl/.....
30 Zadanie Matura CKE zestaw P3 Punkty są wierzchołkami trójkąta prostokątnego ABC, w którym AB
Zapraszam na: http://piotrciupak.pl/Punkty A 9,3 i B 5, 5 są wierzchołkami trójkąta prostokątnego ABC, w którym ABjest przeciwprostokątną. Wyznacz współrzędne wierzchołka C wiedząc, że leży on na osi Ox. Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: ht......
27 Zadanie Matura CKE Zestaw P2 Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką
Zapraszam na http://piotrciupak.pl/Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką, której jedna ściana ma jedno oczko, dwieściany mają po dwa oczka i trzy ściany mają po trzy oczka. Oblicz prawdopodobieństwozdarzenia: liczby oczek otrzymane w obu rz......
29 Zadanie Matura CKE Zestaw P2 Punkt M leży wewnątrz prostokąta ABCD
Zapraszam na http://piotrciupak.pl/Punkt M leży wewnątrz prostokąta ABCD (zob. rysunek). Udowodnij, że |AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2 . Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrciupi.pl/.....
15 Zadanie Matura CKE Zestaw P2 Równanie x x 2x 1 = 3
Zapraszam na http://piotrciupak.pl/Równanie xx2x 1 = 3 Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrciupi.pl/.....
Zadanie 13 Matura maj 2010 CKE
Zadanie 13 http://piotrciupak.pl/ Matura maj 2010 CKE Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrciupi.pl/.....
Zadanie 13 Matura maj 2014 CKE
Zadanie 13 Matura maj 2014 CKE http://piotrciupak.pl/ Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrciupi.pl/.....
1 Zadanie Matura CKE Zestaw P2 Liczba 2^20 ⋅ 4^40 jest równa
Zapraszam na http://piotrciupak.pl/Liczba 2^20 ⋅ 4^40 jest równa Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrciupi.pl/.....
20 Zadanie Matura CKE Zestaw P2 Prosta l ma równanie y = −7x + 2
Zapraszam na http://piotrciupak.pl/Prosta l ma równanie y = −7x + 2 . Równanie prostej prostopadłej do l i przechodzącej przezpunkt P = (0,1) ma postać Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrciupi.pl......
7 Zadanie Matura CKE Zestaw P2 Kąt α jest ostry i sinα = 3/4 . Wówczas
Zapraszam na http://piotrciupak.pl/Kąt α jest ostry isinα = 3/4 . Wówczas Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrciupi.pl/.....
10 Zadanie Matura CKE Zestaw P2 Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4
Zapraszam na http://piotrciupak.pl/Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a piąty wyraz tego ciągu jest równy 1.Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrci......
23 Zadanie Matura CKE Zestaw P2 W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długości 2 i 4
Zapraszam na http://piotrciupak.pl/W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długości 2 i 4, a jeden z kątów ostrychma miarę α . Oblicz sinα ⋅ cosα Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrciupi.pl......
Teraz matura Zestaw C Zadanie 13
Zapraszam również na moją stronę:http://www.matematykazpasja.pl/Treść zadania:Oblicz wartość wyrażenia.Zadanie z działów - Wyrażenia arytmetyczne...
16 Zadanie Matura CKE Zestaw P2 Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 24.
Zapraszam na http://piotrciupak.pl/Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 24. Objętość tego sześcianu jestrówna Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrciupi.pl/.....
17 Zadanie Matura CKE zestaw P3 Wysokość CD trójkąta równoramiennego ABC jest równa
Zapraszam na: http://piotrciupak.pl/Wysokość CD trójkąta równoramiennego ABC jest równa 8, a ramię AC ma długość 10.Podstawa AB tego trójkąta ma długość Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrciupi.p......
Zadanie 13 Matura CKE przygotowawcza 2010 P1
Zadanie 13 Matura CKE przygotowawcza 2010 P1 http://piotrciupak.pl/ Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrciupi.pl/.....
24 Zadanie Matura CKE zestaw P3 Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej
Zapraszam na: http://piotrciupak.pl/Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrciupi.pl/.....
8 Zadanie Matura CKE Zestaw P2 Liczba 3 3 5 4 7 ⋅ 7 jest równa
Zapraszam na http://piotrciupak.pl/ Liczba 3 3 547 ⋅ 7 jest równa Pełne lekcje: http://mrciupi.pl/VIDEOKURS: http://mrciupi.pl/PEWNIAKI Maturalne: http://mrciupi.pl/.....