VDO...พิธีเปิดงานสงกรานต์ร้อยเอ็ด พร้อมแห่รอบเมือง 13- 4 -61
VDO...พิธีเปิดงานสงกรานต์ร้อยเอ็ด พร้อมแห่รอบเมือง 13- 4 -61...
13 ต.ค. 61 ค่ำ "ภาวนาตามแนวอริยะ" (01.03.30) vdo
โดย วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานีแสดงธรรมในโอกาส อบรมชุมนุมพุทธรรมกรรมฐาน ม.ธรรมศาสตร์...
VDO แนะนำกรมควบคุมโรค ปี 61
VDO แนะนำกรมควบคุมโรค ปี 61...
VDO Live Test:-61
Live stream your amazing moments via DU Recorder . Share games, movies, TV shows and matches with more people: Android: https://goo.gl/s9D6MfiOS: https://goo.gl/nXnxyN...
13 มี.ค. 61 เช้า "เคารพในครุภัณฑ์ของสงฆ์" (26.52 นาที) vdo
โดย วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี...
13 ต.ค. 61 เช้า "ชำระใจแล้วจะพ้นภัย" (24.52 นาที) vdo
โดย วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี...
อังคาร 13 มี.ค.61-VDO หลวงตาม้าบรรยายธรรม ที่สถานธรรมพระพุทธพรหมปัญโญ สุสานร้องสัก จ.เชียงใหม่
🌿นำวิดีโอการบรรยายธรรมมาจากการถ่ายทอดสดทาง Facebook(เพจ) Ask Luangta เผยแพร่ธรรมะหลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ🌿เผยแพร่คำสอนของ "หลวงตาม้า" พระวรงคต วิริยธโร วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือ วัดถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่🌿เกี่ยวกับการสร้างบารมีในแ......
VDO.นายกฯทม. ร้อยเอ็ดเปิดโครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้สถานประกอบการฯ 20- 7 -61
VDO.นายกฯทม. ร้อยเอ็ดเปิดโครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้สถานประกอบการฯ 20- 7 -61...
VDO...รองนายกฯทม.ร้อยเอ็ดเปิดโครงการจัดอบรมความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติงานฯ 2- 8- 61
VDO...รองนายกฯทม.ร้อยเอ็ดเปิดโครงการจัดอบรมความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติงานฯ 2- 8- 61...
13 ก.ย.61-VDO หลวงตาม้าบรรยายธรรม ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขายางงาม จ.เพชรบูรณ์
▪นำวิดีโอมาจากการถ่ายทอดสดทาง Facebook(เพจ) Ask Luangta เผยแพร่ธรรมะหลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ~~~~~~~》สำหรับสาขายางงามแห่งนี้ กำลังดำเนินการสร้างหลวงปู่ดู่นั่งห้อยขา(นั่งคอยลูกหลาน) เนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร สามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการก่อสร้างจะ......
VDO...กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาดโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 19- 1- 61
VDO...กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาดโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 19- 1- 61...
VDO.นายกฯบรรจงร่วมพิธีวางศิฤาฤกษ์อาคารศูนย์กีฬาในร่มโรงเรียนร ว. 16- 7- 61
VDO.นายกฯบรรจงร่วมพิธีวางศิฤาฤกษ์อาคารศูนย์กีฬาในร่มโรงเรียนร ว. 16- 7- 61...
VDO ข่าวประชุมหารือเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสภาเด็กฯ และโครงการเงินอุดหนุนเด็กฯ24เมษายน 61
VDO ข่าวประชุมหารือเพื่อเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสภาเด็กและเยาวชน และโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัน 24เมษายน 61...
ศุกร์ 13 เม.ย.61-VDO หลวงตาม้าบรรยายธรรม ที่สาขายางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
🌿นำวิดีโอการบรรยายธรรมมาจากการถ่ายทอดสดทาง Facebook(เพจ) Ask Luangta เผยแพร่ธรรมะหลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ🌿เผยแพร่คำสอนของ "หลวงตาม้า" พระวรงคต วิริยธโร วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือ วัดถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่🌿เกี่ยวกับการสร้างบารมีในแ......
เสาร์ 13 ม.ค.61-VDO หลวงตาม้าบรรยายธรรม ที่สาขายางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
🌿นำวิดีโอการบรรยายธรรมมาจากการถ่ายทอดสดทาง Facebook(เพจ) สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขายางงาม🌿เผยแพร่คำสอนของ "หลวงตาม้า" พระวรงคต วิริยธโร วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือ วัดถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่🌿เกี่ยวกับการสร้างบารมีในแนวทางของ......