1 nov 2015 't Goy - UVV 1 com 2-3 Doelpunt 't Goy (1-0)
1 nov 2015 't Goy - UVV 1 com 2-3 Doelpunt 't Goy (1-0)...
1 nov 2015 't Goy 1 - UVV 1 com 2-3 Doelpunt Luciano, assist Tim (1-1)
1 nov 2015 't Goy 1 - UVV 1 com 2-3 Doelpunt Luciano, assist Tim (1-1)...
1 nov 2015 't Goy 1 - UVV 1 com 2-3 Schwalbe? Wederom geel?
1 nov 2015 't Goy 1 - UVV 1 com 2-3 Schwalbe? Wederom geel?...
1 nov 2015 't Goy 1 - UVV 1 com 2-3 Younes benut penalty (2-3)
1 nov 2015 't Goy 1 - UVV 1 com 2-3 Younes benut penalty (2-3)...
8 nov 2015 UVV 1 - SVF 1 com 3-0 Doelpunt Carlo (2-0)
8 nov 2015 UVV 1 - SVF 1 com 3-0 Doelpunt Carlo (2-0)...
27 sept 2015 De Dreef 1 - UVV 1 com 0-3 Doelpunt UVV (0-2)
27 sept 2015 De Dreef 1 - UVV 1 com 0-3 Doelpunt UVV (0-2)...
1 nov 2015 't Goy 1 - UVV 1 com 2-3 Bishoy wordt aan shirt getrokken; penalty
1 nov 2015 't Goy 1 - UVV 1 com 2-3 Bishoy wordt aan shirt getrokken; penalty...
8 nov 2015 UVV 1 - SVF 1 com 3-0 Doelpunt Jonas, assist Luciano (1-0)
8 nov 2015 UVV 1 - SVF 1 com 3-0 Doelpunt Jonas, assist Luciano (1-0)...
6 dec 2015 DWSV 1 - UVV 1 com 2-0 Doelpunt DWSV (1-0)
6 dec 2015 DWSV 1 - UVV 1 com 2-0 Doelpunt DWSV (1-0)...
29 nov 2015 PVC 1 - UVV 1 com 0-1 Schitterend doelpunt Jonas, assist Luciano (0-1)
29 nov 2015 PVC 1 - UVV 1 com 0-1 Schitterend doelpunt Jonas, assist Luciano (0-1)...
27 sept 2015 De Dreef 1 - UVV 1 com 0-3 Doelpunt Carlo (0-1)
27 sept 2015 De Dreef 1 - UVV 1 com 0-3 Doelpunt Carlo (0-1)...
4 okt 2015 UVV 1 - Hoograven 1 com 1-2 Doelpunt Frank (1-0)
4 okt 2015 UVV 1 - Hoograven 1 com 1-2 Doelpunt Frank (1-0)...
Goy presente(1)
Goy presente...
15 nov 2015 UVV 1 - Zwaluwen Utrecht 11 com 4-0 Doelpunt Luciano (2-0)
15 nov 2015 UVV 1 - Zwaluwen Utrecht 11 com 4-0 Doelpunt Luciano (2-0)...
13 nov 2016 Rivierwijkers 1 - UVV 1 com 4-2 Doelpunt Tim (3-1)
13 nov 2016 Rivierwijkers 1 - UVV 1 com 4-2 Doelpunt Tim (3-1)...
27 sept 2015 De Dreef 1 - UVV 1 com 0-3 Doelpunt Jonas (0-3)
27 sept 2015 De Dreef 1 - UVV 1 com 0-3 Doelpunt Jonas (0-3)...
29 nov 2015 PVC 1 - UVV 1 com 0-1 Eindsignaal
29 nov 2015 PVC 1 - UVV 1 com 0-1 Eindsignaal...
20 sept 2015 UVV 1 - DWSV 1 com 2-1 Hands, penalty en doelpunt UVV (2-1)
20 sept 2015 UVV 1 - DWSV 1 com 2-1 Hands, penalty en doelpunt UVV (2-1)...
20 sept 2015 UVV 1 - DWSV 1 com 2-1 Overtreding, penalty en doelpunt UVV (1-1)
20 sept 2015 UVV 1 - DWSV 1 com 2-1 Overtreding, penalty en doelpunt UVV (1-1)...
17 april 2016 UVV 1 - PVC 1 com 2-1 Doelpunt Jonas (2-0)
17 april 2016 UVV 1 - PVC 1 com 2-1 Doelpunt Jonas (2-0)...