3/26 SC4 Korea Free Game Mitsurugi vs Nightmare 4
Ru/Luminous[meatspinNM] Nightmare vs Hyeon-mu[kantan1985] Mitsurugi...
3/26 SC4 Korea Free Game Mitsurugi vs Nightmare 6
Ru/Luminous[meatspinNM] Nightmare vs Hyeon-mu[kantan1985] Mitsurugi...
9/10 SC4 Korea Free Game Siegfried vs Nightmare
Hyeon-mu(Siegfried) vs Dongssss(Nightmare) (in Seoul 09/10/2011)...
3/16 SC4 Korea Free Game Lizardman vs Sophitia 1
Lizardman(Hyeon-mu) vs Sophitia(dongssss)...
3/16 SC4 Korea Free Game Kilik vs Sophitia 1
Kilik(Hyeon-mu) vs Sophitia(dongssss)...
3/26 SC4 Korea Free Game Astaroth vs Mitsurugi
Cheon-ha[kohyuk83] Astaroth vs Hyeon-mu[kantan1985] Mitsurugi...