ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္(Bamaw Sayadaw) -- ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္(Pahtan)
ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး (Bamaw Sayadaw)ပူေဇာ္ေတာ္မူအပ္ေသာပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ (Pahtan)...
112th Dhammapuja-Samghapuja of TDS by Venerable Bamaw Sayadawgyi Dr. Ashin Kumarabhivamsa
www.tdsusa.orgTheravada Dhamma Society, Daly City Bay Area, California, U.S.A.112th Dhammapuja-Samghapuja of TDS by Venerable Bamaw Sayadawgyi Dr. Ashin Kumarabhivamsa on July 12, 2015.Title: Language: Burmese...
PaHtan 2017 Day 10 P2
Dhammabyuhar Daw Khin Hla Tin PaHtan 2017...
008 VL Christian & Oliver - (2010-10-20)
To watch with subtitles, press the small cc button under the video. You can choose English or German subtitles.Christian and Olli with Helena.Andi's still at the hospital. The doctors told him that he'll be able to go home soon, so they decided that......
izin yolu 2010 part6
Giderken Sirbistan Bulgaristan...
Bianca AMC 2010 part6
AMC has brought back Bianca in the form of Christina Bennett Lind. 6/24/10 part 1 Erica, Greenlee, and Bianca try to figure how to save Fusion. Madison offers to say she did it. These are not my clips. All clips property of AMC/ABC....
Iringole Pooram 2010 (part6)
iringolekavu.com...
june 2010 008.wmv
Mandy Cross dressing Sissy Smoking Slut...
traktor 2010 008.avi
Ukázka hydrauliky...