Ven Ududumbara Kashyapa Thero
Ven Ududumbara Kashyapa Thero...
විපස්සනාව Ven Ududumbara Kashyapa Thero 28 June 2016
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 28 June 2016 දින ප්‍රචාරය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!!...
Ven Ududumbara Kashyapa Thero 16 June 2016
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 16- June -2016 දින ප්‍රචාරය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!!...
Ududumbara Kashyapa Thero - Dhammika Res Dubai
Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Where is 'I'? A detailed discovery of 'I' , 'Mine' & 'Not Mine'....
Ven Ududumbara Kashyapa Thero 20180720
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2018-07-20 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු පිනිසම හේතු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය වේවා!මෙම උතුම් ධර්ම දේශනා වල පූර්ණ අයිතිය බෞද්ධයා නාලිකාව සතුයි. අප කරනුයේ ඉතා සද් භාවයෙන් එම දේශනාවන් පටිගත......
Ven Ududumbara Kashyapa Thero
The Above Dhamma Deshana has being Recorded From BUDDHIST FMFM MHz 101.3 / 101.5http://www.thebuddhist.tvWatch BUDDHIST TV live onhttps://youtu.be/JCym2kJ0jQ8...
Ven. Ududumbara Kashyapa Thero - Vipassana Meditation Center on 2015-04-19
Dhamma sermon - Ven Ududumbara Kashyapa Thero At Vipassana Meditation Center on 2015-04-19To listen more, visit - http://www.chiththavishuddhi.org...
Ven. Ududumbara Kashyapa Thero - Dhamma Deshana on 27-09-2015
Ven. Ududumbara Kashyapa Thero - Dhamma Deshana on 27-09-2015, Live Stream done with DubaiTo listen more, visit - http://www.chiththavishuddhi.org...
Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2017 06 28
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2017-06-28 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා...
Ven Ududumbara Kashyapa Thero 20180703
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2018-07-03 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!මෙම උතුම් ධර්ම දේශනා වල පූර්ණ අයිතිය බෞද්ධයා නාලිකාව සතුයි. අප කරනුයේ ඉතා සද් භාවයෙන් එම දේශනාවන් පටිගත......
Ven Ududumbara Kashyapa Thero 1July 2016
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 30- June -2016 සහ 1 July 2016 දිනනැවත විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!!...
Ven Ududumbara Kashyapa Thero 20180610
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2018-06-10 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!මෙම උතුම් ධර්ම දේශනා වල පූර්ණ අයිතිය බෞද්ධයා නාලිකාව සතුයි. අප කරනුයේ ඉතා සද් භාවයෙන් එම දේශනාවන් පටිගත......
Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2017 04 28
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2017-04-28 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා...
Ven Ududumbara Kashyapa Thero 20180624
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2018-06-24 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!මෙම උතුම් ධර්ම දේශනා වල පූර්ණ අයිතිය බෞද්ධයා නාලිකාව සතුයි. අප කරනුයේ ඉතා සද් භාවයෙන් එම දේශනාවන් පටිගත......
Ven Ududumbara Kashyapa Thero 20180715
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2018-07-15 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු පිනිසම හේතු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය වේවා!මෙම උතුම් ධර්ම දේශනා වල පූර්ණ අයිතිය බෞද්ධයා නාලිකාව සතුයි. අප කරනුයේ ඉතා සද් භාවයෙන් එම දේශනාවන් පටිගත......
Ven Ududumbara Kashyapa Thero 20180614
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2018-06-14 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!මෙම උතුම් ධර්ම දේශනා වල පූර්ණ අයිතිය බෞද්ධයා නාලිකාව සතුයි. අප කරනුයේ ඉතා සද් භාවයෙන් එම දේශනාවන් පටිගත......
Ven Ududumbara Kashyapa Thero 20180606
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2018-06-06 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය පිනිසම හේතු වේවා!මෙම උතුම් ධර්ම දේශනා වල පූර්ණ අයිතිය බෞද්ධයා නාලිකාව සතුයි. අප කරනුයේ ඉතා සද් භාවයෙන් එම දේශනාවන් පටිගත......
Ven Ududumbara Kashyapa Thero 20180714
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2018-07-14 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු පිනිසම හේතු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය වේවා!මෙම උතුම් ධර්ම දේශනා වල පූර්ණ අයිතිය බෞද්ධයා නාලිකාව සතුයි. අප කරනුයේ ඉතා සද් භාවයෙන් එම දේශනාවන් පටිගත......
Ven Ududumbara Kashyapa Thero 20180719
බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් 2018-07-19 දින විකාශය වූ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දානයක් ලෙස ඔබ වෙත පූජා කරමි. මෙය සියළු පිනිසම හේතු සත්වයාටම නිර්වානාවබෝදය වේවා!මෙම උතුම් ධර්ම දේශනා වල පූර්ණ අයිතිය බෞද්ධයා නාලිකාව සතුයි. අප කරනුයේ ඉතා සද් භාවයෙන් එම දේශනාවන් පටිගත......