ร่ำไห้ทั้งแผ่นดิน sanamluang 20082008 @Oct 31, 2016
ร่ำไห้ทั้งแผ่นดิน sanamluang 20082008 @Oct 31, 2016TC SPKD05BB Mourning Thailand คสช.ขอความร่วมมือให้สร้างบรรยากาศไว้ทุกข์ไว้อาลัยทั่วแผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่sanamluang 20082008 Published on Oct 31, 2016...
พระผู้สืบราชสมบัติ sanamluang 20082008 @Oct 27, 2016
พระผู้สืบราชสมบัติ sanamluang 20082008 @Oct 27, 2016TC SPKD03EE Royal Treasury เรื่องของการสืบราชสมบัติต่อจากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และมั่งคั่งsanamluang 20082008 Published on Oct 27, 2016...
ต้องทดแทนคุณแผ่นดิน sanamluang 20082008 @Oct 18, 2016
ต้องทดแทนคุณแผ่นดิน sanamluang 20082008 @Oct 18, 2016TC SPKD 01CC Grateful Royalist คนดีของระบอบกษัตริย์ที่โฆษณาอวดอ้างคุณธรรมแต่ห้ามการตรวจสอบsanamluang 20082008 Published on Oct 18, 2016...
ดอกไม้ในมือโจร sanamluang 20082008 @Oct 15, 2016
ดอกไม้ในมือโจร sanamluang 20082008 @Oct 15, 2016RS 10BB Beauty and the Barbarian ชะตากรรมของนายกยิ่งลักษณ์ใต้เงามืดในยุคเผด็จการสุดขั้วของระบอบภูมิพลsanamluang20082008 Published on Oct 15, 2016...
พ่อของแผ่นดิน sanamluang 20082008 @Oct 26, 2016
พ่อของแผ่นดิน sanamluang 20082008 @Oct 26, 2016TC SPKD03AA Father Land การยกย่องเทิดทูนกษัตริย์ให้เป็นยิ่งกว่าพ่อแท้ๆของประชาชนทุกคนsanamluang 20082008 Published on Oct 26, 2016...
อย่าให้คนไม่ดีมีอำนาจ sanamluang 20082008 @Oct 26, 2016
อย่าให้คนไม่ดีมีอำนาจ sanamluang 20082008 @Oct 26, 2016FY 115AA Good Governance วาทกรรมของพวกที่อ้างว่าตนเป็นคนดีจึงมีอภิสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้sanamluang 20082008 Published on Oct 26, 2016...
ความมั่นคงของแผ่นดิน sanamluang 20082008 @Oct 24, 2016
ความมั่นคงของแผ่นดิน sanamluang 20082008 @Oct 24, 2016FY 114CC Kingdom Security ความจำเป็นของระบอบเผด็จการที่ต้องอาศัยการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างศรัทธาที่เกินจริงsanamluang 20082008 Published on Oct 24, 2016...
พระเจ้าอยู่หัวของปวงชน sanamluang 20082008 @Oct 28, 2016
พระเจ้าอยู่หัวของปวงชน sanamluang 20082008 @Oct 28, 2016TC SPKD03FF King of Thai People ความอาลัยอาดูรของพสกนิกรและสถานการณ์การสืบราชสมบัติsanamluang 20082008 Published on Oct 28, 2016...
ยังไม่พร้อมเป็นกษัตริย์ sanamluang 20082008 @Oct 18, 2016
ยังไม่พร้อมเป็นกษัตริย์ sanamluang 20082008 @Oct 18, 2016TC SPKD 01BB Vacant Throne สนช.ภายใต้การควบคุมของคสช.ที่มีพลเอกเปรมควบคุมยกเลิกการแต่งตั้งรัชทายาทเป็นกษัตริย์sanamluang 20082008 Published on Oct 18, 2016...
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง sanamluang 20082008 @Oct 30, 2016
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง sanamluang 20082008 @Oct 30, 2016TC SPKD04EE Without Fear ความจำเป็นที่ประชาชนจะต้องทวงอำนาจคืนด้วยการก้าวข้ามความกลัวอย่างพร้อมเพรียงกันsanamluang 20082008 Published on Oct 30, 2016...
คนไทยรักในหลวง sanamluang 20082008 @Oct 30, 2016
คนไทยรักในหลวง sanamluang 20082008 @Oct 30, 2016TC SPKD05AA Always Royalist ไม่ว่าประเทศจะเป็นเผด็จการที่งมงายและร้ายกาจเพียงใด คนไทยก็ต้องสำนึกและรักสถาบันกษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใดsanamluang 20082008 Published on Oct 30, 2016...
เสด็จสู่สวรรคาลัย sanamluang 20082008 @Oct 21, 2016
เสด็จสู่สวรรคาลัย sanamluang 20082008 @Oct 21, 2016TC SPKD02CC Royal R.I.P. การสวรรคตของกษัตริย์ถือเป็นการหลุดพ้นการทรมานจากโรคภัยรวมทั้งปัญหาความตกต่ำทางการเมืองsanamluang 20082008 Published on Oct 21, 2016...
ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร sanamluang 20082008 @Oct 29, 2016
ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร sanamluang 20082008 @Oct 29, 2016TC SPKD04CC Democracy Way ทางออกเพื่อนำประเทศสู่ครรลองประชาธิปไตยสากลsanamluang 20082008 Published on Oct 29, 2016...
ประเทศไทยใครจะดูแล sanamluang 20082008 @Oct 16, 2016
ประเทศไทยใครจะดูแล sanamluang 20082008 @Oct 16, 2016RS 10CC CEO Thailand ประเทศไทยยุคปลายรัชกาลภูมิพลที่เป็นเผด็จการเต็มขั้นโดยไม่มีใครดูแลรับผิดชอบชีวิตและอนาคตของคนไทยsanamluang 20082008 Published on Oct 16, 2016...
สายเลือดขัตติยะแท้ sanamluang 20082008 @Oct 18, 2016
สายเลือดขัตติยะแท้ sanamluang 20082008 @Oct 18, 2016TC SPKD 01DD True Blue พระชายาและพระธิดาที่ถือว่าเป็นเลือดเจ้าแท้ที่ไม่มีเลือดสามัญชนเจือปน คือ โสมสวลีและองค์ภาsanamluang 20082008 Published on Oct 18, 2016...
ตอบแทนแผ่นดิน sanamluang 20082008 @Oct 27, 2016
ตอบแทนแผ่นดิน sanamluang 20082008 @Oct 27, 2016TC SPKD03DD Land Repay รัชทายาทสามารถสืบทอดบัลลังก์ได้ทันทีเพราะเป็นภาระหน้าที่จำเป็นอยู่แล้วsanamluang20082008 Published on Oct 27, 2016...
รัชทายาทสมบูรณ์ sanamluang 20082008 @Oct 17, 2016
รัชทายาทสมบูรณ์ sanamluang 20082008 @Oct 17, 2016TC SPKD 01AA ทำไมพระบรมจึงมิได้ขึ้นเป็นกษัตริย์หลังจากพระราชบิดาสวรรคตsanamluang20082008 Published on Oct 17, 2016...
อาลัยในหลวง sanamluang 20082008 @Oct 27, 2016
อาลัยในหลวง sanamluang 20082008 @Oct 27, 2016TC SPKD03CC Sad Prince ข้อสังเกตการชี้แจงงว่าองค์รัชทายาทยังคงเศร้าโศกจึงยังไม่มีการแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่sanamluang 20082008 Published on Oct 27, 2016...
ท่านผู้สำเร็จราชการ sanamluang 20082008 @Oct 26, 2016
ท่านผู้สำเร็จราชการ sanamluang 20082008 @Oct 26, 2016TC SPKD03BB Mr. Regent การขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งๆที่มีรัชทายาทสูงอายุอยู่แล้วsanamluang 20082008 Published on Oct 26, 2016...
ทรงเป็นยิ่งกว่าเทพ sanamluang 20082008 @Oct 15, 2016
ทรงเป็นยิ่งกว่าเทพ sanamluang 20082008 @Oct 15, 2016RS 10AA Royal High การโหมโฆษณาชวนเชื่อในความสูงส่งของกษัตริย์และการอ้างกฎหมายเป็นเครื่องมือทำลายฝ่ายประชาธิปไตยsanamluang20082008 Published on Oct 15, 2016...