คำสอนของพ่อ sanamluang 20082008 @Nov 1, 2016
คำสอนของพ่อ sanamluang 20082008 @Nov 1, 2016TC SPKD05EE Good Teacher การยกย่องเทิดพระเกียรติถึงคำสั่งสอนของกษัตริย์ผู้ล่วงลับsanamluang 20082008 Published on Nov 1, 2016...
ในวันที่ไม่มีพ่อ sanamluang 20082008 @Nov 1, 2016
ในวันที่ไม่มีพ่อ sanamluang 20082008 @Nov 1, 2016TC SPKD05DD Without Papa ขบวนการโฆษณาชวนเชื่อรำพึงรำพันถึงคุณงามความดีหลังการสวรรคตsanamluang 20082008 Published on Nov 1, 2016...
ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา sanamluang 20082008 @Nov 1, 2016
ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา sanamluang 20082008 @Nov 1, 2016TC SPKD05CC Determination ปฏิบัติการสงครามข่าวสารเพื่อหลอกล่อให้ประชาชนเข้าใจผิดและออกจากแนวทางเพื่อการเปลี่ยนระบอบsanamluang 20082008 Published on Nov 1, 2016...
เราสู้จริงๆ sanamluang 20082008 @Nov 9, 2016
เราสู้จริงๆ sanamluang 20082008 @Nov 9, 2016TC 04FF We Fight ประชาชนต้องกำหนดเป้าหมายการต่อสู้ที่ชัดเจนและมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่จึงจะประสบความสำเร็จsanamluang 20082008 Published on Nov 9, 2016...
ทรงเหนื่อยยากเป็นที่สุด sanamluang 20082008 @Nov 12, 2016
ทรงเหนื่อยยากเป็นที่สุด sanamluang 20082008 @Nov 12, 2016TC 05HWEE Royal Endeavor ข้อเท็จจริงที่มีต่อการโหมโฆษณาว่ากษัตริย์เหนื่อยยากแสนสาหัสเพื่อประชาชนsanamluang 20082008 Published on Nov 12, 2016...
ประเทศไทยต้องมีในหลวง sanamluang 20082008 @Nov 9, 2016
ประเทศไทยต้องมีในหลวง sanamluang 20082008 @Nov 9, 2016TC 04EE Royal Necessity การโฆษณาและบังคับให้ประชาชนต้องเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และบุญคุณอันท่วมท้นของสถาบันกษัตริย์sanamluang 20082008 Published on Nov 9, 2016...
คนไทยไม่ให้ร้ายพ่อหลวง sanamluang 20082008 @Nov 23, 2016
คนไทยไม่ให้ร้ายพ่อหลวง sanamluang 20082008 @Nov 23, 2016FY 119DD Beloved King เรื่องของการปลูกฝังความจงรักภักดีที่มีมาตลอดและจะหนักขึ้นไปเรื่อยsanamluang 20082008 Published on Nov 23, 2016...
รักในหลวงห่วงลูกหลาน sanamluang 20082008 @Nov 16, 2016
รักในหลวงห่วงลูกหลาน sanamluang 20082008 @Nov 16, 2016RS 11FF Lovely Dad การโหมโฆษณาสถาบันกษัตริย์มากยิ่งขึ้นทั้งๆที่เสียชีวิตไปแล้วsanamluang 20082008 Published on Nov 16, 2016...
พระบรมเหมาะสมที่สุดชัวร์ sanamluang 20082008 @Nov 18, 2016
พระบรมเหมาะสมที่สุดชัวร์ sanamluang 20082008 @Nov 18, 2016FY 118AA Suitable Successor เรื่องของความเหมาะสมและเหตุปัจจัยในการครองราชสมบัติช่วงวิกฤติsanamluang 20082008 Published on Nov 18, 2016...
เทิดเกียรติองค์รัชทายาท sanamluang 20082008 @Nov 4, 2016
เทิดเกียรติองค์รัชทายาท sanamluang 20082008 @Nov 4, 2016FY 116EE Long Live Crown Prince ระบอบกษัตริย์คุมทั้งด้านความคิด การศึกษา สังคม วัฒนธรรมและสื่อมวลชน ตลอดจนกองทัพ ตำรวจและศาลsanamluang 20082008 Published on Nov 4, 2016...
อภัยโทษทั่วประเทศทันที sanamluang 20082008 @Nov 20, 2016
อภัยโทษทั่วประเทศทันที sanamluang 20082008 @Nov 20, 2016FY 118DD Royal Pardon ฝ่ายที่อ้างว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังคงเชื่อว่ารัชกาลที่ 10 จะให้อภัยโทษทั่วประเทศsanamluang 20082008 Published on Nov 20, 2016...
นักการเมืองไทยต้องเลวทุกคน sanamluang 20082008 @Nov 21, 2016
นักการเมืองไทยต้องเลวทุกคน sanamluang 20082008 @Nov 21, 2016FY 119CC Thai Politician การโจมตีกล่าวหานักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งและยกย่องเชิดชูชั้นสูงsanamluang 20082008 Published on Nov 21, 2016...
ประเทศไทยไม่ไร้กษัตริย์ sanamluang 20082008 @Nov 2, 2016
ประเทศไทยไม่ไร้กษัตริย์ sanamluang 20082008 @Nov 2, 2016FY 116AA Still Kingdom ระบอบกษัตริย์แบบเทพยังคงดำรงอยู่อย่างเข้มข้นแม้จะยังไม่มีการสถาปนารัชกาลใหม่sanamluang 20082008 Published on Nov 2, 2016...
ความฝันอันสูงสุด sanamluang 20082008 @Nov 8, 2016
ความฝันอันสูงสุด sanamluang 20082008 @Nov 8, 2016TC 04DD Impossible Dream การเปลี่ยนระบอบการปกครองคงเป็นทางออกเดียวของประชาชนไทยsanamluang 20082008 Published on Nov 8, 2016...
แสนอาลัยอาดูร sanamluang 20082008 @Nov 2, 2016
แสนอาลัยอาดูร sanamluang 20082008 @Nov 2, 2016TC SPKD05FF Sadest Period การขอความร่วมมือเชิงบังคับให้คนไทยต้องแสดงความอาลัยไว้ทุกข์ต่อการสวรรคตของกษัตริย์sanamluang 20082008 Published on Nov 2, 2016...
ทรงเป็นความหวังของทั้งชาติ sanamluang 20082008 @Nov 11, 2016
ทรงเป็นความหวังของทั้งชาติ sanamluang 20082008 @Nov 11, 2016TC 05HWCC Hopeful Successor ความหวังที่ประเทศไทยจะมีรัชกาลใหม่ที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่จะนำพาประเทศสู่ความเจริญsanamluang 20082008 Published on Nov 11, 2016...
สามัคคีกันเพื่อชาติ sanamluang 20082008 @Nov 30, 2016
สามัคคีกันเพื่อชาติ sanamluang 20082008 @Nov 30, 2016TC QS01BB National Unity การอ้างความชอบธรรมแลคุณธรรมที่ไม่เคยมีอยู่จริงของพวกเผด็จการแบบไทยๆsanamluang 20082008 Published on Nov 30, 2016...
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน sanamluang 20082008 @Nov 6, 2016
เสริมสร้างพลังแผ่นดิน sanamluang 20082008 @Nov 6, 2016TC 04AA Royal Strength ระบอบกษัตริย์ที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นและศรัทธาที่เข้มข้นเพราะสวนกระแสการพัฒนาอย่างรุนแรงsanamluang 20082008 Published on Nov 6, 2016...
มังกรน้อยบินออกนอกกำแพง sanamluang 20082008 @Nov 10, 2016
มังกรน้อยบินออกนอกกำแพง sanamluang 20082008 @Nov 10, 2016TC 05HWAA Young Dragon ความคิดหวังพึ่งคนชั้นสูงที่โหมกระพือข่าวเพื่อมึนชาการต่อสู้sanamluang 20082008 Published on Nov 10, 2016...
พระคุณหนักหนาเกินจะพรรณนา sanamluang 20082008 @Nov 21, 2016
พระคุณหนักหนาเกินจะพรรณนา sanamluang 20082008 @Nov 21, 2016FY 119BB Thank Queen ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการศูนย์ศิลปาชีพของราชินีที่ประชาชนควรได้รับรู้sanamluang 20082008 Published on Nov 21, 2016...