ចុមយក្ស!!អាមេរិក រំសាយចោលហើយ,rfi khmer news,rfi khmer news,rfi khmer
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.*****************************************************************......
ល្បិចបិទទ្វារវៃឆ្កែ,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.*****************************************************************......
ពលរដ្ឋខេត្តក្រចេះ បាតុកម្មប្រឆាំងរបបហ៊ុនសែន,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.*****************************************************************......
ហ៊ុនសែនសាងបាបកម្មធ្ងន់ណាស់,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news,news khmer everyday
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.*****************************************************************......
ផ្ទុះបាតុកម្មធំហើយព្រឹកនេះ ស្លាប់របួសច្រើនណាស់,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.We Upload About:rfa news khmer,rfa news today,cambodia news rfa,r......
បក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសរៀបគម្រោងធ្វើមហាបាតុកម្មនៅដើមខែក្រោយនេះ, rfi hot news, rfi khmer news,rfi news
Welcome To #Apsara_News Channel!សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការចែករំលែកព័ត៌មាននយោបាយ យើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានថ្មីៗ ពី RFA, RFI, VOA, VOD, CMN, និងព័ត៌មាននយោបាយថ្មីៗជាច្រើនទៀត។សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៍មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ។សូមអរគុណ និង អរព្រះគុណ។Hello......
ល្ងាចនេះសង្ឃឹមធំធេងណាស់ សង្គ្រោះជាតិមានឈ្មោះហើយ,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.*****************************************************************......
បែកធ្លាយរឿងសំងាត់!!ត្រៀមបោគគ្រាប់បែក,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.*****************************************************************......
ក្តៅៗ បារាំងប្រកាសបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហ៊ុនសែនច្រើនណាស់,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.*****************************************************************......
ដំណឹងបន្ទាន់ នៅអូស្ត្រាលីផ្ទុះអាវុធបាញ់ពលរដ្ឋហើយ,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.*****************************************************************......
ក្រុមព្រះ ថ្លើមធំណាស់,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.*****************************************************************......
ហ៊ុនសែន ជួបគ្រោះធំ,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news,news khmer everyday
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.*****************************************************************......
សូមចុចស្តាប់ ពិតឬក៍មិនពិត,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.*****************************************************************......
ចិនយល់ព្រមតាមសំណើរអាមេរិកហើយ ចុចស្តាប់,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.We Upload About:rfa news khmer,rfa news today,cambodia news rfa,r......
ថាមែនគឺមែន សូមស្តាប់,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news
Help Subscribe 200KWe Upload About:rfa news khmer,rfa news today,cambodia news rfa,rfa news,rfa news in khmer,rfa khmer radio news, rfi khmer news today,rfi news,vod news,voa news amharic,voa news in khmer,voa news,voa news live,bbc news cambodia,cnc......
រឿងធំហើយ ហ៊ុនសែនប្រកាសចាប់ដាក់គុកអ្នកដុតរូបលោក,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.*****************************************************************......
ស្តេចក្រុមព្រះ រឿងកាត់តែធំទៅៗហើយ,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news,rfa khmer news,khmer news
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.*****************************************************************......
ហ៊ុន សែនអាសន្នធំហើយ,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news,news khmer everyday
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.*****************************************************************......
បកមួយក្បាច់នេះ ហ៊ុនសែនដាច់ខ្យល់,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news,news khmer everyday
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ សូមចុចស៊ែរ(Share)វីឌីអូនេះបន្តផង។​ Khmer love Khmer Please Share This Video.Welcome to my Channel = Don't for get Click Subscriber , like , Share, Thank You so much!.*****************************************************************......
កក្រើកហើយថ្ងៃនេះ UN បញ្ជូនទាហ៊ានមកខ្មែរច្រើនណាស់,RFI Khmer News Today,RFI News,khmer news
Help Subscribe 200KWe Upload About:rfa news khmer,rfa news today,cambodia news rfa,rfa news,rfa news in khmer,rfa khmer radio news, rfi khmer news today,rfi news,vod news,voa news amharic,voa news in khmer,voa news,voa news live,bbc news cambodia,cnc......