Το Πρωινό - Gossip - 23/1/2017 - To Proino - Gossip - 23/1/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 23/1/2017 - To Proino - Gossip - 23/1/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ε......
Το Πρωινό - Gossip | To Proino - Gossip - 23/6/2017
Subscribe @ANT1 TV: https://goo.gl/ZMEbdxΤο Πρωινό - Gossip | To Proino - Gossip - 23/6/2017Tο πιο διασκεδαστικό «ΠΡΩΙΝΟ» έρχεται καθημερινά στις 10:00 μόνο στον ΑΝΤ1.Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε......
Το Πρωινό - Gossip - 23/2/2017 - To Proino - Gossip - 23/2/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 23/2/2017 - To Proino - Gossip - 23/2/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ε......
Το Πρωινό - Gossip - 23/3/2017 - To Proino - Gossip - 23/3/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 23/3/2017 - To Proino - Gossip - 23/3/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ε......
Το Πρωινό - Gossip | To Proino - Gossip - 1/6/2017
Subscribe @ANT1 TV: https://goo.gl/ZMEbdxΤο Πρωινό - Gossip | To Proino - Gossip - 1/6/2017Tο πιο διασκεδαστικό «ΠΡΩΙΝΟ» έρχεται καθημερινά στις 10:00 μόνο στον ΑΝΤ1.Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε......
Το Πρωινό - Gossip - 30/1/2017 - To Proino - Gossip - 30/1/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 30/1/2017 - To Proino - Gossip - 30/1/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ε......
Το Πρωινό - Gossip - 25/1/2017 - To Proino - Gossip - 25/1/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 25/1/2017 - To Proino - Gossip - 25/1/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ε......
Το Πρωινό - Gossip - 13/1/2017 - To Proino - Gossip - 13/1/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 13/1/2017 - To Proino - Gossip - 13/1/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ε......
Το Πρωινό - Gossip - 31/1/2017 - To Proino - Gossip - 31/1/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 31/1/2017 - To Proino - Gossip - 31/1/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ε......
Το Πρωινό - Gossip - 6/1/2017 - To Proino - Gossip - 6/1/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 6/1/2017 - To Proino - Gossip - 6/1/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ενη......
Το Πρωινό - Gossip - 19/1/2017 - To Proino - Gossip - 19/1/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 19/1/2017 - To Proino - Gossip - 19/1/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ε......
Το Πρωινό - Gossip - 11/1/2017 - To Proino - Gossip - 11/1/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 11/1/2017 - To Proino - Gossip - 11/1/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ε......
Το Πρωινό - Gossip - 1/5/2017 - To Proino - Gossip - 1/5/2017
Subscribe @ANT1 TV: https://goo.gl/ZMEbdxΤο Πρωινό - Gossip - 1/5/2017 - To Proino - Gossip - 1/5/2017Tο πιο διασκεδαστικό «ΠΡΩΙΝΟ» έρχεται καθημερινά στις 10:00 μόνο στον ΑΝΤ1.Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα......
Το Πρωινό - Gossip - 12/1/2017 - To Proino - Gossip - 12/1/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 12/1/2017 - To Proino - Gossip - 12/1/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ε......
Το Πρωινό - Gossip - 1/2/2017 - To Proino - Gossip - 1/2/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 1/2/2017 - To Proino - Gossip - 1/2/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ενη......
Το Πρωινό - Gossip - 3/1/2017 - To Proino - Gossip - 3/1/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 3/1/2017 - To Proino - Gossip - 3/1/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ενη......
Το Πρωινό - Gossip - 26/1/2017 - To Proino - Gossip - 26/1/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 26/1/2017 - To Proino - Gossip - 26/1/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ε......
Το Πρωινό - Gossip - 17/1/2017 - To Proino - Gossip - 17/1/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 17/1/2017 - To Proino - Gossip - 17/1/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ε......
Το Πρωινό - Gossip - 20/1/2017 - To Proino - Gossip - 20/1/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 20/1/2017 - To Proino - Gossip - 20/1/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ε......
Το Πρωινό - Gossip - 9/1/2017 - To Proino - Gossip - 9/1/2017
Subscribe @ANT1 TV: http://goo.gl/4t4odhΤο Πρωινό - Gossip - 9/1/2017 - To Proino - Gossip - 9/1/2017Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας! Θετική διάθεση, γέλιο, ενη......