รองแง็ง2556 2
รองแง็ง เป็นการละเล่นพื้นบ้านของงภาคใต้ตอนล่าง ที่นิยมละเล่นกันในงานตอนรับแขกบ้านแขกเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ และงานรื่นเริงต่าง ต่าง เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน เป็นต้น รองแง็งในปัจจุบันหาชมได้ยากมาก เพราะไม่มีการสืบทอดต่อกันมาใน......
SPORT 2 2556
กีฬา กรีฑาภายในโรงเรียนประทาย ธันวาคม 2556 v.2...
วิดีทัศน์แนะนำรร2 2556
แนะนำโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ...
นทีทัวร์สงกรานต์ 2556 # 2
งานผ้าป่าสามัคคีบ้านโนนชัย ม.5 ต.เสม็จ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 12-16 เมษายน 2556...
เข้าค่าย 2/2556
กิจกรรมเข้าค่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ปีการศึกษา 2/2556 14-16 ก.พ.57 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรศิลาภิรมย์...
บุญบั้งไฟบ้านสำโรง 2556 2
ดูแห่บั้งไฟต่อ...
สรงนำพระวัดทองธรรมชาติ 2556-2
พิธีสรงนำพระภิกษู-สามเณร เนื่องในเทศกาล วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2556ณ. วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร แขวง คลองสาน เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานครถ่ายทำโดย วีระพล แซ่เล้า...
บุญบั้งไฟพนมไพร 2556 (2/2)
การแข่งขันการจุดบั้งไฟ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพร ประจำปี 2556 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556ลิ้งค์ข้อมูล , http://websanom.blogspot.com/2013/06/...โดย... เว็บสนม (www.websanom.com)...
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก2/2556
นำเสนอโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นบ.2...
2 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 นครพนม - มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 มีชื่องานว่า Good Thinkers, Good Morality, Ensuring Greatness " สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม " ชมความ......
งานปี2556 2
งานวันละสังขารของท่านเจ้าคุณโพธิ์แจ้ง 22 ก.ย.56 ก่งฮุก2...
นักเรียนโรงเรียนช่างฝืมือทหาร 2556 (2)
นักเรียนโรงเรียนช่างฝืมือทหาร 2556www.manaforum.com...