ชมบายศรีคลองต่าง โทร.0818880875
หมอทำขวัญเสียงใสไทด์ ธนาพลโทร.0818880875...
เบิกบายศรีคลองต่าง โทร.0818880875
หมอทำขวัญเสียงใสไทด์ ธนาพลโทร.0818880875...
แหล่พระคุณแม่พระคุณพ่อ โทร.0818880875
หมอทำขวัญเสียงใสไทด์ ธนาพลโทร.0818880875...
ไทด์ เบิกบายศรีวัดพญาปันแดน โทร.0818880875
หมอทำขวัญเสียงใสไทด์ ธนาพลโทร.0818880875...
ไทด์ กล่อมนาคบ้านคลองต่าง โทร.0818880875
หมอทำขวัญเสียงใสไทด์ ธนาพลโทร.0818880875...
ทำขวัญวัดวังงิ้วงาม หมอไทด์ ธนาพล โทร.0818880875
หมอทำขวัญเสียงใสไทด์ ธนาพลโทร.0818880875พิธีทำขวัญนาค ณ วัดวังงิ้วงาม ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก...
ไทด์ หมอตำแย บ้านนาแขมพัฒนา โทร 0818880875
หมอทำขวัญเสียงใสไทด์ ธนาพลโทร.0818880875...
หมอไทด์ ธนาพล ทำขวัญนาคบ้านน้ำเรื่อง โทร.0818880875
พิธีทำขวัญนาค จากบ้านน้ำเรื่องต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยโดย หมอทำขวัญเสียงใสไทด์ ธนาพลโทร. 081-8880875...
พิธีทำขวัญนาคบ้านวังแร่ หมอไทด์ ธนาพล โทร.0818880875
พิธีทำขวัญนาคบ้านวังแร่ หมู่ 2 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัยหมอทำขวัญเสียงใสไทด์ ธนาพล โทร.0818880875...
หลวงปู่ทวดเหยียบใจ ไทด์ ธนาพล โทร.0818880875
นะโม โพธิสัตว์โต อาคันติ มายะ อิติภะคะวานะโม โพธิสัตว์โต อาคันติ มายะ อิติภะคะวานะโม โพธิสัตว์โต อาคันติ มายะ อิติภะคะวาหลวงปู่ทวดเหยีบบใจโดย หมอทำขวัญเสียงใสไทด์ ธนาพลโทร.0818880875ศิลปินต้นฉบับ โรม ศรีธรรมราชผู้แต่ง ประสพโชค มีลาภ...
ไทด์ เบิกบายศรี วัดใหม่ศรัทธาธรรม โทร 0818880875
หมอทำขวัญเสียงใสไทด์ ธนาพลโทร.0818880875...
หมอไทด์ ธนาพล โทร. 0818880875 ทำขวัญวัดสุธรรมาวาส
พิธีทำขวัญนาค วัดสุธรรมาวาสต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกโดย หมอทำขวัญเสียงใสไทด์ ธนาพลโทร. 0818880875...
หมอไทด์ ธนาพล ทำขวัญบ้านน้ำเรื่อง โทร.0818880875
พิธีทำขวัญนาค บ้านน้ำเรื่อง ต.ท่าฉนวนอ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยโดย หมอทำขวัญเสียงใส ไทด์ ธนาพลโทร.0818880875...
หมอไทด์ ธนาพล ทำขวัญนาคบ้านหนองเต่า โทร.0818880875
พิธีทำขวัญนาค บ้านหนองเต่า ต.ป่าแฝกอ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยโดย หมอทำขวัญเสียงใสไทด์ ธนาพลโทร.0818880875...
เพลงตามคำขอ หมอไทด์ ธนาพล โทร.0818880875
คาถามหานิยมเพชรร่วงในสลัมรอดอกงิ้วบานหลงทางรัก...