25-071 พระฉันนเถระ
http://pratripitaka.comเรื่องพระฉันนเถระ(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)[๗๘] บุคคลไม่พึงคบมิตรชั่ว A ไม่พึงคบคนต่ำช้า Bพึงคบแต่กัลยาณมิตร พึงคบแต่สัตบุรุษเชิงอรรถA มิตรชั่ว หมายถึงผู้ยินดีในอกุศลกรรม มีกายทุจริต เป็นต้น (ขุ.ธ.อ.......
Claudia Leitte - MisturaLoka 25/071 - Cartorio
Claudia Leitte - MisturaLoka 25/071 - Cartorio...
DECORDS - Phoenix (25/08/2015) - #071
Alguns integrantes do Grupo Decords (Canoas / RS) tocando sua primeira composição em Língua Inglesa: PHOENIX! Era um dia ensolarado, estávamos com parte do grupo, estreia da aluna JULIANA ALMEIDA, Dona ISABEL presente, a querida colega MARIA INÊS "ci......
Claudia Leitte - MisturaLoka 25/071 - Dekole
Claudia Leitte - MisturaLoka 25/071 - Dekole Recife...
Поздравление РИЦ 071 к 25-летию КонсультантПлюс
Видеопоздравление ООО «КонсультантПлюс Свердловская область» (РИЦ 71) к 25-летию Сети КонсультантПлюс #КонсультантПлюс25 #25КонсультантПлюс#РИЦ71 #КонсультантПлюсСвердловскаяОбласть #ИНЭЛТ02:07 - Сценка в Блоке сбыта03:20 - Сценка в Блоке сопровожден......
071
โชว์คนแคระ กลุ่มโปร คริสตจักรใจสมานรามคำแหง 68 วันที่ 23/12/55...
071
...
Camp SLDS#071 (Cerita Slds) Part 25
Kuburan!! (Kuin Bukan Buronan)...
071
...
071
...
071
...
071
...
071
...
071
jijo joy sound check...
071
الوصف...
071
...
071
MHP KONYA DOĞANHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ABDULLAH KOÇ BAŞKÖY KONUŞMASI......